Nabory na wyższe stanowiska – audyt kompetencyjny

licencjonowane narzędzia selekcji i naboru – testy psychometryczne.

Od kilku lat specjalizujemy się w doradztwie i audycie kompetencyjnym.

 • autorskie narzędzia naboru i selekcji dla kilku naszych Klientów
 • przeprowadziliśmy kilkanaście naborów na wyższe stanowiska kierownicze
Zależnie od potrzeb i możliwości naszych Klientów wykorzystujemy:

 • licencjonowane narzędzia selekcji i naboru
 • strandaryzowane testy psychometryczne
 • standaryzowane narzędzia wykorzystujące metodę: wywiadu kierowanego, obserwacji kierowanej, gier symulacyjnych
– kompetencje, umiejętności, potencjał rozwojowy

Wykorzystywane przez nas narzędzia pomiaru oraz przygotowanie i doświadczenie zawodowe naszych ekspertów pozwala na badanie:

 • kompetencji kierowniczych takich jak: kierowanie zespołem i zarządzanie pracownikami, myślenie strategiczne i kreatywne, podejmowanie decyzji, organizowanie pracy i osiąganie rezultatów, komunikatywność
 • zmiennych osobowościowych i temperamentalnych
 • mozliwości i potencjału rozwojowego
 • różnych form inteligencji : IQ, emocjonalna, społeczna
 • wyniki przedstawiane naszym Klientow w terminie od 1 do 7 dni
 • forma prezentacji wyników: punktowa, tableryczna i opisowa
 • raport pozwala jasno stwierdzić czy i w jakim stopniu kandydat posiada badane kompetencje
Kierując się etyką zawodową – wyniki udostepniamy zarówno Zamawiającemu Urzędowi – jak też Kandydatom, którzy poddani byli audytowi kompetencyjnemu

NASI EKSPERCI:

Dorota Sadoch, tel. 510 160 091, email: i.ksiazek@global.waw.pl
2016-10-14T20:30:40+00:00 Doradztwo HR|