Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015.

O dofinansowanie mogą starać się: szkoły wyższe (publiczne bądź niepubliczne) i grupy uczelni. Na co można otrzymać dofinansowanie? Na realizację projektów w zakresie obsługi systemów antyplagiatowych mogące przebiegać wyłącznie w dwóch odrębnych procesach:

1. tworzenia systemu antyplagiatowego mającego status open-source,
2. modyfikacji funkcjonującego w jednostce objętej wsparciem systemu antyplagiatowego lub zakupu licencji systemu antyplagiatowego.

Powyższe działania muszą zostać uzupełnione o opracowanie oraz wdrożenie w jednostce objętej wsparciem precyzyjnych procedur antyplagiatowych zgodnych
z obowiązującym prawem.

Więcej na
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/34-zarzadzanie-w-instytucjach-szkolnictwa-wyzszego/

2015-05-26T10:56:17+00:00 Aktualności|