Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów nr 1/PRK/POWER/3.1/2015.

O dofinansowanie mogą starać się szkoły wyższe (publiczne bądź niepubliczne), kształcące co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych i grupy
uczelni. Na co można otrzymać dofinansowanie? Na realizację projektów dotyczących kształtowania kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy.

Więcej na
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/31-kompetencje-w-szkolnictwie-wyzszym/

2015-05-26T10:57:19+00:00 Aktualności|