Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOLOT – innowacyjne lotnictwo”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B R” Programu Inteligentny Rozwój.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się: przedsiębiorstwa albo konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców) – w których skład wchodzi co najmniej dwóch przedsiębiorców. W ramach Działania 1.2 dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. Wsparcie dotyczy projektów, wpisujących się w Krajową Inteligentną Specjalizację, w tym w nowe specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania. Kryteria wyboru projektów dostępne są na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

2015-04-28T13:58:05+00:00 Aktualności|