Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło 2 nabory wniosków

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło 2 nabory wniosków na dofinansowanie projektów DLA PRZEDSIĘBIORCÓW w ramach Działania 1.1 „Projekty B R przedsiębiorstw”,

1. Poddziałanie 1.1.2 „Prace B R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” Programu Inteligentny Rozwój.
2. Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój.

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11112015/

2015-04-28T13:59:05+00:00 Aktualności|