Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosiło wsparcie finansowe dla projektów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosiło wsparcie finansowe dla projektów, które w tym roku będą ubiegać się o unijne dofinansowanie w ramach programu LIFE.

Komisja Europejska ogłosiła wstępny termin naboru wniosków do programu LIFE w 2015 roku. Wnioski można składać w okresie od 01 czerwca do 15 września 2015 roku. To już drugi nabór w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. W roku ubiegłym z Polski zgłoszonych zostało 71 projektów, które obecnie są rozpatrywane przez KE.

Program LIFE w nowej perspektywie został poszerzony o tematykę klimatyczną i obecnie składa się z 2 podprogramów. Są to „Działania na rzecz Środowiska” oraz „Działania na rzecz Klimatu”.
http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,647,life-2015.html

2015-04-28T13:55:25+00:00 Aktualności|