Naruszenie stosunków wodnych na gruncie przepisu art. 29 ustawy prawo wodne. Rozwiązania przewidywane w „Nowym” Prawie Wodnym – ustawa z 20.07.2017 r. od 1.01.2018 r.

Postępowanie i przykłady rozwiązań praktycznych.

Zapoznanie się z postępowaniem przewidywanym w „Nowym” Prawie Wodnym – ustawa z 20.07.2017 r. od 1.01.2018 r. na przykładach praktycznych.

Szkolenie dla pracowników urzędów gmin, miast

Program szkolenia:

 1. Korzystanie z wód zwykłe i szczególne, kompetencje organów w tym organów gminy.
 2. Wpływ regulacji z „Nowego” Prawa Wodnego.
 3. Obowiązki właściciela w zakresie utrzymania nieruchomości w zakresie stanu wód.
 4. Dozwolone zmiany w zakresie stanu wody na gruncie,
 5. Naruszenie stosunków wodnych na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich,
 6. Podniesienie poziomu działki poprzez nawiezienie ziemi – zmiana kierunku odpływu wody.
 7. Ustalenie przyczyny i skutku naruszenia stanu wody na gruncie.
 8. Prawidłowe postępowanie na podstawie ustawy Prawo wodne:
  • wszczęcie postępowania, ustalenie kręgu stron,
  • postępowanie dowodowe – zapewnienie udziału strony w postępowaniu,
  • oględziny i dokumentowanie zmiany stanu wód w terenie,
  • opinie biegłych – rodzaje, składniki związanie opinią, weryfikacja ustaleń biegłego,
  • przesłuchania świadków i stron.
 9. Problemy z prawidłowym ustaleniem zastosowania przepisu (art. 29 ust. 3 ustawy czy 64 b ustawy Prawo wodne). Regulacje w art. 234 „Nowego” Prawa Wodnego.
 10. Sposoby zakończenia postępowania – nałożenie obowiązku, odmowa nałożenia obowiązku, umorzenie postępowania.
 11. Decyzja nakazująca przywrócenie stanu wód, składniki, formułowanie obowiązków.
 12. Postępowanie administracyjne a roszczenia cywilne o odszkodowanie lub o zaniechanie naruszeń nieruchomości sąsiedniej. Dopuszczalność drogi cywilnej.
 13. Omówienie orzecznictwa WSA i NSA w zakresie art. 29 ustawy prawo wodne.

Warszawa 19.02.2018

450 zł + VAT

NASI EKSPERCI:

Marta Cwalińska – 506 009 012, e-mail: m.cwalinska@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF
2017-12-20T12:22:51+00:00 Administracja|