Barbara Nasterska

Lektor i egzaminator TELC i LCCI Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczona lektorka języka angielskiego. Prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe zarówno w języku ogólnym, jak i specjalistycznym w dziedzinie biznesu, prawa, finansów, mediów. Przygotowuje słuchaczy do egzaminów certyfikowanych. Ceniona za rzetelne przygotowanie do zajęć, indywidualizację procesu dydaktycznego, jasny przekaz wiedzy i umiejętności oraz umiejętność budowania przyjaznej atmosfery mobilizującej do udziału w zajęciach.

2015-04-07T10:55:49+00:00 Wykładowcy|