Ocena okresowa w urzędzie – jak sprawić żeby nie była fikcją?

 1. Przypomnienie najważniejszych zasad dot. organizowania i przeprowadzania procesu ocen okresowych pracowników.
 2. Omówienie najczęstszych błędów organizacyjnych popełnianych w procesie oceniania pracowników oraz błędów w sztuce oceniania, a także omówienie sposobów ich neutralizowania, tak by proces oceniania mógł spełnić swoje funkcje.
 3. Dostarczenie uczestnikom wiedzy nt. szczegółowych kryteriów oceny i ich stopniowania w odniesieniu do rzeczywistych zachowań pracowników.
 4. Pokazanie uczestnikom roli oceny okresowej w motywowaniu pracowników.

Kadra kierownicza

Metodologia szkolenia
Zajęcia prowadzone są w formie aktywizującej uczestników. Miniwykłady są zazwyczaj wprowadzeniem do dyskusji z uczestnikami przeplatanych gdzieniegdzie ćwiczeniami warsztatowymi i wspólną pracą nad wnioskami czy wskazówkami do zastosowania przez uczestników w praktyce.

Program:

 1. Wprowadzenie do zagadnień oceniania pracowników
  • Po co oceniamy pracowników i jakie powinny być skutki tego działania?
  • Co to znaczy, że ocena pracownika jest procesem?
  • Subiektywność i obiektywność oceny oraz aspekty etyczne tego procesu.
 2. Ocenianie jako jedna z funkcji zarządzania
  • Ocena okresowa a motywowanie pracowników
  • Odwaga kierownicza i przywództwo, a dokonywanie obiektywnej oceny okresowej.
  • Co zrobić żeby ocenianie nie było procesem fikcyjnym?
 3. Organizowanie procesu oceniania i jego przebieg
  • Cykl oceny okresowej – co jest jego najważniejszym elementem?
  • Arkusze oceny okresowej i implikacje ocen
  • Zagrożenia związane z prowadzeniem ocen
 4. Kryteria oceny
  • Co oceniamy podczas oceny pracowniczej?
  • Jak poprawnie dobrać i rozumieć kryteria oceniania?
  • Czy wszystkich możemy oceniać przy pomocy tych samych kryteriów?
 5. Błędy w ocenianiu
  • Dlaczego ocenianie jest tak często fikcją?
  • Błędy w organizowaniu procesu oceniania
  • Błędy związane z kompetencjami oceniających
  • Sposoby unikania błędów podczas organizowania i przeprowadzania ocen

Warszawa 02.02.2018

Cena: 550 zł netto + VAT

Przy zgłoszeniu 2 osób lub więcej przewidziane rabaty.
W cenie: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu, przerwy kawowe i lunch. Cena nie obejmuje kosztów noclegu i parkingu.

NASI EKSPERCI:

Marta Cwalińska – 506 009 012, e-mail: m.cwalinska@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF
2017-10-25T10:28:55+00:00 Administracja|