Ocena pracownicza jako narzędzie i funkcja zarządzania

Motyw szkolenia to opanowanie umiejętności dokonywania ocen pracownika w sposób motywujący do dalszego rozwoju.

Uczestnicy szkolenia warsztatowego doskonalą wiedzę i umiejętności pozwalające dokonywać oceny okresowej i prowadzić rozmowy oceniające, w sposób motywujący do dalszego doskonalenia i rozwoju.

W efekcie czego ocena staje się elementem i narzędziem systemu motywacyjnego i pozwala na skuteczne zarządzanie personelem.

Warsztaty koncentrują się wokół nabycia i doskonalenia umiejętności modelowania zachowania i postaw pracowniczych z wykorzystaniem narzędzia jakim jest ocena pracownicza.

Menedżerowie oraz kadra kierownicza
Zagadnienia poruszane podczas warsztatów

Ocenianie jako jedna z funkcji menedżerskich

 • Cele oceniania w kontekście kierowania zespołem pracowników
 • Cele, zasady, schemat i procedura oceny okresowej

Struktura rozmowy oceniającej

 • Planowanie i przygotowanie rozmowy oceniającej
 • Budowa dobrego kontaktu w kontekście rozmowy oceniającej
 • Prezentowanie ocen i ich uzasadnienia (konstruktywna informacja zwrotna)
 • Ustalanie kierunków rozwoju kompetencji
 • Wyznaczenie celów
 • Karta oceny pracownika
 • Obszary kluczowe i określanie pożądanego poziomu wyników
 • Pomiar poziomu osiąganych rezultatów
 • Kryteria oceny
 • Motywujące przekazanie oczekiwań i obszarów oceny

Zasady prowadzenia rozmów z ocenianym pracownikiem

 • Odwoływania się do faktów
 • Konstruktywna, pozytywna i negatywna informacja zwrotna
 • Komunikaty „ja”
 • Asertywność w przekazywaniu informacji
 • Jasność kryteriów oceny i definicji kompetencji
 • Zasada postępowania w sytuacji trudnej podczas oceniania

Błędy popełniane podczas rozmów z ocenianym pracownikiem – jak ich unikać

 • Pułapki rozmów oceniających

Ocena pracownicza jako narzędzie zarządzania, modelowania zachowań i postaw oraz początek zmiany

 • Komunikacja jako budowanie relacji
 • Ocena pracowników a coaching
 • Informacja zwrotna – jako narzędzie motywowania
 • Programowanie na sukces przy wykorzystaniu komunikacji jako narzędzia wywierania wpływu

Zasady efektywnego coachingu

Terminy i lokalizacje do ustalenia z koordynatorem szkolenia.
Czas trwania: 2 dni szkoleniowe – 16 godzin dydaktycznych
Cena: 690 zł netto od osoby
Przy zgłoszeniu 2 osób lub więcej przewidziane rabaty.
W cenie: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu, przerwy kawowe i lunch. Cena nie obejmuje kosztów noclegu i parkingu.

NASI EKSPERCI:

Marta Cwalińska – 506 009 012, e-mail: m.cwalinska@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF
2016-10-14T20:30:39+00:00 Rozwój osobisty, Zarządzanie|