Ochrona Danych Osobowych – nowelizacja RODO

Przygotowanie osób pracujących z danymi osobowymi (gromadzenie, przetwarzanie) do zmian w prawie o ochronie danych osobowych.

Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji
Administratorzy Systemów Informatycznych, Pracownicy IT
Audytorzy Wewnętrzni
Osoby odpowiedzialne za nadzór nad bezpieczeństwem informacji i ochronę danych
osobowych w organizacji

Szkolenie to przygotowuje obecnych Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz osoby pracujące z danymi osobowymi do zmian w zakresie ochrony danych osobowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku. Wszystkie firmy, które przetwarzają i gromadzą dane osobowe (w tym dane wrażliwe) muszą zastosować się do tego rozporządzenia, zabezpieczając odpowiednio te dane.

Warszawa – 20.02.2018

Miejsce szkolenia: ścisłe centrum miasta.

500 zł netto + VAT

Cena zawiera: uczestnictwo w kursie, przerwy kawowe, lunch, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa.

NASI EKSPERCI:

Mateusz Gutowski, tel. 22 333 74 26, m.gutowski@global.waw.pl
Krzysztof Bućko, tel. 506 009 013, k.bucko@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF
2017-10-25T10:13:01+00:00 Administracja, Biznes i Zarządzanie|