Ochrona danych osobowych w OPS

Wiedza w zakresie stosowania w praktyce ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2004 Nr 33, poz.285 ze zm.), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. informacje o kluczowych zmianach przepisów o ochronie danych osobowych oraz wymogi ustawowe obowiązujące od 1 stycznia 2015 roku. praktyczne problemy wykładni i stosowania prawa – z wykorzystaniem orzecznictwa i publikacji naukowych i prasowych.

Szkolenie przeznaczone jest szczególnie dla: kierowników jednostek organizacyjnych podmiotów publicznych i prywatnych, pracowników działów finansowo-księgowych oraz personalnych (kadr) mających kontakt z danymi osobowymi, administratorów danych osobowych (ADO), personelu i kadr  oraz administratorów systemów informatycznych (ASI), pracowników instytucji administracji publicznej odpowiedzialnych za udzielanie informacji publicznej, wszystkich osób mających dostęp do danych osobowych.

  • Problematyka ochrony danych osobowych.
  • Wymagania ustawowe.
  • Definicje ustawowe, regulacje krajowe, europejskie i międzynarodowe.
  • Zagadnienia prawne.
  • Analiza potrzeb podmiotu administracji publicznej / przedsiębiorstwa, opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa.
  • Prawa i obowiązki administratora danych.
  • Zabezpieczenie danych w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej.
  • Zasady przetwarzania danych. GIODO – działalność Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  • Prawa i obowiązki GIODO, inspektorów oraz podmiotów współpracujących.
  • Opracowanie instrukcji zarządzania i ochrony systemów informatycznych.

Terminy i lokalizacje do ustalenia z koordynatorem szkolenia.

360 zł netto / osoba*

Szkolenia dofinansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób z jednej instytucji – rabat 10%

Koszt szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu, przerwy kawowe.

*- Szkolenia dofinansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT.

NASI EKSPERCI:

Marta Cwalińska – 506 009 012, e-mail: m.cwalinska@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF
2017-10-24T06:33:40+00:00 Pomoc Społeczna|