Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem zmian wynikających z RODO

Szkolenie ma za zadanie podnieść stan wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych zarówno w kwestii obecnie obowiązujących przepisów jak i po nowelizacji. Uczestnicy zapoznają się za obwiązującymi zasadami ochrony danych osobowych oraz projektowanymi zmianami w tym zakresie. Podczas szkolenie zostaną omówione kwestie związane z praktycznymi aspektami ochrony danych osobowych po wejściu w życie RODO.
Osoby zajmujące się ochroną danych osobowych w firmach i jednostkach sektora publicznego, kierownicy jednostek, ABI lub potencjalni Inspektorzy Ochrony Danych osobowych.

PLAN SZKOLENIA:
1. Zakres zmian wynikających z RODO porównanie zmian. (wykład)
2. Jakie są obowiązki podmiotów przetwarzających dane osobowe – projektowane zmiany. (wykład, ćwiczenia)
3. Prawa osób, których dane dotyczą. Dane osobowe podstawowe i wrażliwe – zasady ochrony. (wykład)
4. Czym jest prawo do bycia zapomnianym oraz prawo do przenoszenia danych. (wykład)
5. Rola ABI i Inspektora Ochrony Danych Osobowych w jednostce. (wykład, ćwiczenia)
6. Obowiązek informacyjny i zasady zbierania danych osobowych. (wykład, ćwiczenia)
7. Omówienie zmian koniecznych do wprowadzenia w dokumentach wewnętrznych po wejściu w życie RODO. (wykład, ćwiczenia)
8. Nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych. (wykład)
9. Sankcje administracyjne, karne i cywilne za naruszenie zasad ochrony danych osobowych. (wykład)
10. Pytania uczestników.

Udział w szkoleniu, upoważnia do rabatu -50% na szkolenie z nowelizacji RODO w roku 2018.

Warszawa 24.11.2017

Dodatkowe terminy i lokalizacje do ustalenia z koordynatorem szkolenia.

500 zł netto + VAT

Cena zawiera: uczestnictwo w kursie, przerwy kawowe, lunch, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa.

NASI EKSPERCI:

Krzysztof Bućko, tel. 506 009 013, k.bucko@global.waw.pl
Mateusz Gutowski, tel. 22 333 74 26, m.gutowski@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF
2017-10-25T10:11:13+00:00 Administracja, Biznes i Zarządzanie|