Od administrowania do zarządzania – jak zwiększyć efektywność pracowników w instytucji publicznej

 1. Uświadomienie uczestnikom najważniejszych funkcji efektywnego kierownika oraz tego czym różni się zarządzanie od administrowania.
 2. Omówienie najbardziej efektywnych narzędzi zarządzania stosowanych na poszczególnych etapach zarządzania tj. planowaniu, organizowaniu i delegowaniu, kierowaniu i motywowaniu, nadzorowaniu i rozliczaniu.
 3. Zapoznanie uczestników z najważniejszymi zasadami zarządzania w instytucji publicznej i roli kierownika w procesie zarządzania.
 4. Poprawienie efektywności zarządzania uczestników szkolenia.

Kadra kierownicza

Metodologia szkolenia

Zajęcia prowadzone są w formie aktywizującej uczestników. Miniwykłady są zazwyczaj wprowadzeniem do dyskusji z uczestnikami przeplatanych gdzieniegdzie ćwiczeniami warsztatowymi i wspólną pracą nad wnioskami czy wskazówkami do zastosowania przez uczestników w praktyce.

Program:

 1. Wprowadzenie – Niezbędne kompetencje kierownika
  • Jaki powinien być kierownik doskonały?
  • Kierownik z nazwy, pracownik z przyzwyczajenia – podstawowe zadania kierownika, a rzeczywistość
  • Style kierowania i style pracy.
  • Kultura organizacyjna urzędu a styl kierowania.
  • Pięć podstawowych funkcji kierownika, czyli co decyduje o dobrych efektach pracy kierownika?
 2. Umiejętność motywowania, jako pierwszy klucz do sukcesu kierownika
  • Czy można skutecznie motywować nie mając pieniędzy?
  • Co demotywuje, a co motywuje pracowników i jak to wpływa na ich efektywność?
  • Rodzaje motywacji i zasady prawidłowego motywowania.
  • Zróżnicowanie potrzeb a motywacja.
  • Rola odwagi kierowniczej i przywództwa w motywowaniu.
 3. Planowanie i zarządzanie przez cele
  • Do czego potrzebne nam są cele i dlaczego warto planować?
  • Czym cele różnią się od zadań?
  • Dlaczego działanie nie może być celem samym w sobie?
  • Co zrobić żeby osiągać postawione przed sobą cele?
  • Czy stać cię na konsekwencje nieplanowania?
 4. Organizowanie pracy i delegowanie
  • Delegowanie i jego wpływ na efektywność.
  • Ja nauczyć się dzielić pracą z podwładnymi?
  • Zasady dobrego delegowania w instytucji publicznej.
  • Najczęstsze problemy w zakresie organizowani pracy i delegowania.
  • Delegowanie jako narzędzie rozwoju i motywacji.
 5. Nadzorowanie
  • Nadzorowanie a planowanie
  • Dobór kierunków i częstotliwości nadzoru
  • Zasady prawidłowego nadzorowania.
  • Najefektywniejsze narzędzia nadzoru w instytucji publicznej.
  • Czy nadzór zawsze jest opłacalny?
 6. Rozliczanie
  • Dlaczego pracownicy potrzebują rozliczenia swojej pracy
  • Rozliczanie a wyznaczanie celów
  • Jak rozliczać, żeby osiągać swoje cele?
  • Ocena pracowników, jako element funkcji rozliczeniowej

Warszawa 02.03.2018

Cena: 550 zł netto + VAT

Przy zgłoszeniu 2 osób lub więcej przewidziane rabaty.
W cenie: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu, przerwy kawowe i lunch. Cena nie obejmuje kosztów noclegu i parkingu.

NASI EKSPERCI:

Marta Cwalińska – 506 009 012, e-mail: m.cwalinska@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF
2017-10-25T10:41:14+00:00 Administracja|