Krótko o Global TC

Zajmujemy się prowadzeniem szkoleń i doradztwa. Rozpoczęliśmy działalność w 1993 roku. Nasi Klienci to instytucje, firmy oraz osoby fizyczne. Do stałych nabywców szkoleń naszej firmy należą między innymi ministerstwa, urzędy centralne, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje administracji publicznej, polskie i zagraniczne firmy. Jako jedna z pierwszych firm otrzymaliśmy znak jakości – akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty na kształcenie ustawiczne.

Od momentu powstania firma sukcesywnie buduje swoją pozycję rynkową. Liczne referencje świadczą nie tylko o wysokiej jakości oferowanych produktów, lecz również o dużej ich różnorodności oraz elastycznym, skoncentrowanym na potrzebach Klienta profilu działalności. Obok projektów szkoleniowych doskonalących kompetencje społeczne i interpersonalne, realizujemy indywidualne doradztwo psychologiczne, prawne i zawodowe, audyt i badania kompetencyjne z wykorzystaniem narzędzi psychometrycznych, coaching, doradztwo dla firm, szkolenia eventowe oraz wyjazdy integracyjne. Ważny segment w naszej ofercie stanowią kursy językowe i komputerowe oraz egzaminy certyfikowane Telc, Lcci, Toles i Ecdl. Posiadamy uprawnienia do samodzielnego przeprowadzania tych egzaminów.

Istotnym etapem w rozwoju firmy stała się decyzja o przystąpieniu do realizacji projektów współfinansowanych z EFS. Nasze projekty są odpowiedzią na ważne potrzeby społeczne. Wśród zrealizowanych warto wymienić takie jak: Mama wraca do pracy, Absolwentka szuka pracy, Nowe kwalifikacje – program szkoleń i staży. Poza projektami adresowanymi do osób znajdujących się poza zatrudnieniem, wiele kierujemy do osób pracujących. Zrealizowaliśmy między innymi projekty przygotowujące do egzaminów certyfikowanych z języka angielskiego Telc, Lcci, komputerowych Ecdl, doskonalących specjalistyczne kwalifikacje zawodowe: Księgowość, kadry i sprzedaż, Nowoczesne kadry turystyki, ART – Akademia Rozwoju Umiejętności Trenerskich i wiele innych.

Jesteśmy licencjonowanym Centrum Egzaminacyjnym Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Lcci, Centrum Egzaminacyjnym Telc Rady Europy, Centrum Egzaminacyjnym Toles, laboratorium egzaminacyjnym Ecdl. Posiadamy uprawnienia agencji doradztwa zawodowego i personalnego.

Naszą wizją rozwoju jest precyzyjnie dotarcie do najbardziej wymagających klientów z coraz bardziej różnorodną ofertą kursów, szkoleń i doradztwa. Zamierzenie to realizowane jest poprzez precyzyjną analizę potrzeb i potencjału rozwojowego naszych Klientów oraz tworzenie ofert szkoleniowych wedle reguły szycia na miarę.

Prestiż budowany jest nie tylko poprzez kolejne referencje.Dużą rolę odgrywają akredytacje Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz licencje nadane przez międzynarodowe syndykaty egzaminacyjne. Daje to Państwu gwarancję wysokiej jakości naszych szkoleń oraz potwierdzenie, że nasze programy i metody działania są skuteczne i sprawdzone.

Naszymi atutami są profesjonalna kadra trenerska, duża elastyczność w oferowanym portfolio, liczne referencje oraz wieloletnie doświadczenie.

Rocznie szkolimy ponad 3000 osób. Wielu naszych Klientów związanych jest z nami od lat.
Praca naszych trenerów poddawana jest superwizji prowadzonej przez koordynatorów metodycznych oraz superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

2016-11-25T19:21:59+00:00 O nas|