Partnerstwo publiczno-prywatne w latach 2014-2020

jest przybliżenie zasad partnerstwa publiczno-prywatnego, jakie będą obowiązywać w nowym okresie programowania UE oraz przedstawienie możliwości, jakie dają tego rodzaju partnerstwa obydwu stronom.
Szkolenie skierowane jest do pracowników jednostek samorządowych na poziomie gmin i powiatów, które będą realizować inwestycje w partnerstwie z jednostkami niepublicznymi, tj. przedsiębiorcami.
 1. Partnerstwo publiczno-prywatne – szanse i wyzwania stojące przed partnerami
  • Perspektywa projektów w partnerstwie publiczno-prywatnym – uwarunkowania wprowadzania partnerstwa publiczno-prywatnego
  • Warunki powodzenia partnerstwa publiczno-prywatnego, ryzyka i odpowiedzialności stron kontraktów partnerstwa publiczno-prywatnego
  • Warunki powodzenia
  • Elementy decydujące o powodzeniu kontraktu partnerstwa publiczno-prywatnego
  • Dyskusja/warsztat/ćwiczenia
 2. Kuchnia partnerstwa publiczno-prywatnego – modele – praktyka przygotowania modelu partnerstwa publiczno-prywatnego
  • Fazy projektu
  • Przygotowanie do partnerstwa
  • Role partnerów w montażu
  • Partnerstwo publiczno-prywatne a klasyczny model inwestycyjny
  • Konsorcja doradców i ich rola projekcie
  • Dyskusja/warsztat/ćwiczenia
 3. Regulacje prawne dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego
  • Tryb wyboru partnera publicznego i czas trwania kontraktów PPP
  • Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawarcie/zerwanie umowy partnerstwie publiczno-prywatnym
  • Obowiązki stron partnerstwa
  • Warunki i tryb udzielenia koncesji
  • Umowa o udzieleniu koncesji i wprowadzanie zmian
  • Praktyka prawna dotycząca PPP i ustawy o koncesjach
Warszawa: 21.10.2016
Warszawa: 21.11.2016
Warszawa: 20.12.2016

Terminy i lokalizacje do ustalenia z koordynatorem szkolenia.

Cena: 589 zł netto

Przy zgłoszeniu 2 osób lub więcej przewidziane rabaty.

W cenie: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu, przerwy kawowe i lunch. Cena nie obejmuje kosztów noclegu i parkingu.

NASI EKSPERCI:

Koordynator szkolenia: Ilona Książek, tel. 510 160 090, email: i.ksiazek@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Miasto:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy (PDF)
2016-10-18T10:34:45+00:00 Fundusze Europejskie 2014-2020|