Paweł Kolas

Trener i moderator strategii rozwojowych, wizerunkowych i informacyjnych. Dyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej i Departamentu Obsługi Inwestorów w Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych S.A. (PAIZ/PAIIZ) w Warszawie (1999-2004). Kontraktowy wykładowca w – Instytucie Europeistyki UJ w Krakowie i Wydziału Prawa i Administracji UW w Warszawie. Ekspert merytoryczny programu STRATEGICZNIE DLA POLSKI (zarządzanie, monitoring, ewaluacja – szkolenia dla ponad 3000 uczestników), nadzór dydaktyczny nad warsztatami i konsultacjami trenerów realizowanych w ramach projektu (dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie). Członek grup roboczych ds. UE (negocjacyjnych) w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Trener Krajowego Systemu Przygotowań do absorpcji funduszy strukturalnych (KSP) akredytowany przy Fundacji Edukacji Ekonomicznej w Warszawie. Ekspert Krajowego Systemu Wsparcia dla Projektów Turystycznych (KSWPT) akredytowany przy Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki (PART). Praktyk konsultacji społecznych. Wykładowca i trener podczas licznych seminariów, warsztatów, konferencji gospodarczych w kraju i zagranicą.

2015-03-17T12:47:03+00:00 Wykładowcy|