Paweł Lucima

Samorządowiec, urzędnik, rewident finansowy, od przeszło 15 lat związany z samorządem województwa, kontroler Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Koordynator ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej. Ukończył studia na kierunku administracja oraz studia podyplomowe na kierunku kontrola. Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000.
Prowadzi szkolenia z zakresu, finansów publicznych, ustawy o rachunkowości, prawa zamówień publicznych, zarządzania finansami i majątkiem jednostek sektora finansów publicznych (jsfp), odpowiedzialności gospodarkę finansową, jsfp, planowania budżetu, zasad prowadzenia inwentaryzacji, kontroli finansowej (funkcjonalnej i instytucjonalnej), odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, windykacji podatków i opłat lokalnych, zamówień publicznych. Współautor wielu procedur kontroli finansowej, obiegu dokumentów finansowo-księgowych, gospodarowania majątkiem i prowadzenia inwentaryzacji i innych regulacji obowiązujących w jsfp. Ultramaratończyk.

2016-03-16T14:23:10+00:00 Wykładowcy|