Pierwszy konkurs z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ogłoszony!

W okresie od 4 maja do 31 grudnia 2015 roku -mikro, mali i średni przedsiębiorcy mają możliwość aplikowania o wsparcie na badania przemysłowe, a także eksperymentalne prace rozwojowe. Efektem tego będzie powstanie gotowych do komercjalizacji – nowych, bądź w znacznym stopniu ulepszonych usług, technologii i produktów.
Alokacja środków dla konkursu ogłoszonego w dniu 2 kwietnia 2015 r. wynosi 1,6 mld złotych, a organizuje go Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (www.ncbir.pl). Fundusze przeznaczone na konkurs pochodzą z I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, która ma na celu wsparcie prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez firmy.
Jak podaje Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, w miesiącu kwietniu, NCBiR ogłosi jeszcze dwa konkursy:

  • 7 kwietnia 2015 – konkurs dedykowany dla firm chcących przetestować produkty, usługi i technologie powstałe w wyniku działalności badawczo-rozwojowej – jeszcze przed wprowadzeniem ich na rynek. Budżet przewidziany na konkurs to 500 mln zł. Wnioski będzie można składać w terminie od 7 maja do 22 czerwca 2015 r.
  • 16 kwietnia 2015 – konkurs adresowany do przedsiębiorstw lub konsorcjów przedsiębiorstw w ramach programu INNOLOT, na projekty badawczo-rozwojowe w dziedzinie lotnictwa. Budżet przewidziany na konkurs to kwota 400 mln zł. Nabór wniosków przewidziany jest w okresie od 18 maja do 17 lipca 2015 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów oraz harmonogramy naborów w ramach Programu Inteligentny Rozwój, dostępne są na Portalu Funduszy Europejskich (www.poir.gov.pl).

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

2015-04-07T07:04:43+00:00 Aktualności|