Platforma e-Learning – Urzędnik Mianowany – materiały pomocnicze do egzaminu

istock_000006191177small

Materiały autorskie, nigdzie wcześniej nie publikowane
Doskonalenie umiejętności i praktyczne przygotowanie do zdania egzaminu na Urzędnika Mianowanego
Osoby przygotowujące się do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej

Moduł umiejętności:

Część logiczna: Niezbędnik logiczny – wykaz literatury pomocniczej, Wynikanie analityczne: Na czym właściwie polega wynikanie analityczne? Wynikanie analityczne – zadania, Quiz I, Quiz II, Quiz III. Klasyczny Rachunek Zdań: KRZ – najważniejsze informacje, zadania w sensie logiki, zapis zdań z języka naturalnego na schematy logiczne, zapis zdań języka naturalnego na schematy logiczne w klasycznym rachunku zdań, odpowiedzi do zadań w sensie logiki. Wynikanie logiczne: Najważniejsze prawa logiczne, Co wynika z podanej przesłanki? Zadanie z praw logicznych, Warunek konieczny a warunek wystarczający, Skąd wiemy, że dane wnioskowanie jest poprawne? Zadania matematyczne, tabelaryczne i tym podobne. Relatywnie będą zamieszczane nowe zadania, quizy i materiały. Cześć testów będzie oceniana, pojawi się też limit czasowy na ich rozwiązanie.

Część psychologiczna: udostępniamy kilkanaście testów z obszaru umiejętności psychologicznych, w tym testy i zadania z obszarów: Analogie werbalne, Analogie niewerbalne, Klasyfikacja, Sylogizmy, Linie i figury, Testy słowne – Anagramy, Testy słowne – Antonimy, Testy słowne – Synonimy, Testy słowne – Wyrażenia frazeologiczne, Percepcja wzrokowa, Przestrzenne – Rotacje, Przestrzenne – Odbicia, Przestrzenne – Klocki, Przestrzenne – Siatki, Mensa. Matryce i inne zagadki bezsłowne: Matryce 3×3, Matryce – dodatkowe, Ciągi niewerbalne, Elementy niepasujące, Matryce niepełne.

Moduł wiedzy:

Obecnie udostępniamy obszerny zestaw pytań testowych z obszaru: Polityka zagraniczna i organizacje międzynarodowe, Ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej; Ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (p.z.p.); Ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (u.f.p.) oraz pytania testowe z obszaru: Prawa i Administracji Publicznej, Zagadnień Społecznych i Ekonomicznych, Prawa Pracy, UE, Funduszy Unijnych, Ekonomii i zarządzania. Do pobrania obszerne materiały w formie prezentacji i wykładów. Dodatkowo: Konstytucja, Regulamin Sejmu RP, Regulamin Senatu RP, Karta Polaka, konwencja wiedeńska, Kodeks wyborczy, obywatelstwo, mniejszości narodowe, ograniczenie działalności gospodarczej, referendum ogólnokrajowe, referendum lokalne, równe traktowanie, placówka, stan wojenny, ogłaszanie prawa, zamówienia publiczne, zasady etyki, dostęp do informacji publicznej, prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, inicjatywa ustawodawcza obywateli, stan klęski żywiołowej, stan klęski żywiołowej, ochrona informacji niejawnych, prawo o ustroju sądów administracji, dyscyplina finansów publicznych, aplikacja legislacyjna, prawo budowlane, dokumenty poświadczające znajomość języka, KPA, oceny okresowe, określenie stanowisk w sc, pierwsza ocena w sc, postępowanie kwalifikacyjne w sc, postępowanie wyjaśniające, świadczenia urzędnik przeniesiony, szkolenia w sc, uprawnienia ksc, wartościowanie i opis stanowisk, wynagrodzenie członków RSC, rozp. PRM ws. trybu kontroli aktów pr. miejsc, umowy międzynarodowe, ustawa o służbie cywilnej, ustawa o działach, ustawa o współpracy RM z Sejmem i Senatem, u. wykonywanie mandatu posła i senatora, u. o Radzie Ministrów, u. o pracownikach urzędów państwowych, u. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych, u. o Rzeczniku Praw Obywatelskich, u. o Rzeczniku Praw Dziecka, u. o radiofonii i telewizji, u. o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, u. stan wyjątkowy, u. o samorządzie gminnym, u. o samorządzie powiatowym, u. ochrona danych osobowych, u. o samorządzie województwa, u. o pracach samorządowych, u. o informatyzacji i wiele innych ustaw, rozporządzeń, aktów oraz aktualizacje zmian w przepisach.

Testy i materiały na platformie e-learning
Dostęp do licznych testów (1500 pytań w 60 testach w module wiedzy i ponad 240 pytań w 19 testach w module umiejętności) oraz materiałów zebranych w jednym miejscu i przygotowanych pod kątem egzaminu. Materiały zostały opracowanie przez ekspertów z bogatym doświadczeniem praktycznym.
Dostęp do platformy e-learning przez okres 4 miesięcy
250 zł netto cena za jeden moduł;
400 zł netto cena za dwa moduły;
Do ceny netto proszę doliczyć 23% VAT

NASI EKSPERCI:

Ilona Książek, tel. 510 160 090, email: i.ksiazek@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy (PDF)
2017-05-10T07:52:40+00:00 Dla Administracji|