Karina Plucińska

Lektor i tłumacz języka angielskiego, koordynator metodyczny, egzaminator LCCI i TELC. Członek Komisji Egzaminacyjnych LCCI, TELC oraz Resortowych Komisji Egzaminacyjnych MON. Posiada uprawnienia tłumacza i nauczyciela języka angielskiego. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Ośrodka Studiów Amerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła szkolenia z zakresu umiejętności psychologiczno-biznesowych. Ceniona przez słuchacze za rzetelne przygotowanie do zajęć, indywidualizację pracy, jasny przekaz wiedzy i umiejętności oraz budowanie dobrej atmosfery podczas zajęć. Przygotowuje do egzaminów certyfikowanych, jak też prowadzi zajęcia z języka ogólnego i specjalistycznego, w tym w dziedzinie biznseu, gospodarki, finansów i administracji. Szkoli zarówno w formie zajęć indywidualnych, jak i grupowych.

2015-04-07T10:55:03+00:00 Wykładowcy|