Fundusze UE 2014-2020 dla Pomocy Społecznej

 • wiedzę o źródłach finansowania inwestycji i innowacji w ramach funduszy strukturalnych w okresie 2014-2020
 • źródła pozyskiwania informacji i pomocy w odniesieniu do konkretnych przyszłych konkursów
 • wiedzę konieczną do rozpoczęcia prac nad koncepcją projektu
Kierownictwo i Pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, zajmujący się pozyskiwaniem i rozliczaniem funduszy z Unii Europejskiej.
 • Fundusze europejskie w perspektywie 2014-2020 – nowe programy operacyjne
 • Reguła proporcjonalności jako nowy ważny element przy korzystaniu z dotacji unijnych
 • Obligatoryjne cele i wskaźniki realizacji projektów realizowanych w latach 2014 – 2020
 • Źródła informacji o możliwych do uzyskania środkach z Unii Europejskiej dla edukacji
  • Regionalne Programy Operacyjne (kształcenie ogólne i edukacja przedszkolna, kształcenie osób dorosłych, kształcenie zawodowe)
 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  • Kształcenie ogólne – zapewnienie szkołom i placówkom dostępu do profesjonalnego systemu wspomagania, zwiększenie wykorzystania narzędzi wspierających proces kształcenia
  • Kształcenie dorosłych
  • Kształcenie zawodowe
  • Inne źródła finansowania – Gdzie ich szukać ? Jak je pozyskać ?
 • Podstawowe zasady budowania projektu – przygotowanie wniosku aplikacyjnego
 • Ryzyka związane w wykorzystywaniem środków unijnych
Priorytetem jest praktyczne zastosowanie wiedzy w aktywnym i skutecznym pozyskaniu dotacji
Każdy uczestnik szkolenia ma możliwość skorzystania z bezpłatnej konsultacji (osobistej, telefonicznej lub mailowej) z naszym ekspertem.
UWAGA: INSTYTUCJE POŚREDNICZĄCE OPUBLIKOWAŁY HARMONOGRAMY NABORU WNIOSKÓW NA
2016 R
Warszawa 01.06.2016

miejsce szkoleń : ścisłe centrum miasta

Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 390 zł.
Przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób z jednej instytucji przewidziany rabat w wysokości 10%

W cenie: komplet materiałów, przerwa kawowa, lunch, sala szkoleniowa w centrum miasta, bonus – bezpłatna konsultacja z naszym ekspertem.

NASI EKSPERCI:

Ilona Książek, tel. 510 160 090, email: i.ksiazek@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Miasto i termin szkolenia:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy (PDF)