Fundusze UE 2014-2020 dla Służby Zdrowia

POZYSKIWANIE DOTACJI DLA SŁUŻBY ZDROWIA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020

 • Przekazanie wiedzy na temat źródeł finansowania inwestycji i innowacji w ramach funduszy strukturalnych w okresie 2014-2020
 • Przedstawienie źródeł pozyskiwania informacji i pomocy w odniesieniu do konkretnych przyszłych konkursów
 • Przekazanie uczestnikom szkoleń wiadomości niezbędnych do rozpoczęcia prac nad koncepcją projektu
Szkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządzającej w placówkach medycznych, osób zajmujących się finansami i rozwojem placówek, lekarzy prowadzących indywidualną praktykę, przedstawicieli jednostek badawczych.
 • Fundusze europejskie w perspektywie 2014-2020 – nowe programy operacyjne
 • Umowy Partnerstwa – programowanie perspektywy finansowej 2014-2020
 • Najbardziej istotne zmiany w zakresie aplikowania (perspektywa na lata 2014 – 2020)
 • Reguła proporcjonalności jako nowy ważny element przy korzystaniu z dotacji unijnych
 • Finansowanie inwestycji w sektorze medycyny oraz opieki zdrowotnej w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych
  • Inwestycje w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
  • Inwestycje w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (II oś priorytetowa)
 • Finansowanie projektów badawczo-rozwojowych w sektorze medycyny i opieki zdrowotnej
  • Wsparcie na badania i rozwój z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
  • Finansowanie prac rozwojowych w ramach Programów
  • Wymagania w kontekście innowacyjności projektów B+R
 • Podstawowe zasady budowania projektu – przygotowanie wniosku aplikacyjnego
 • Ryzyka związane w wykorzystywaniem środków unijnych
 • Pomoc publiczna w nowym okresie programowania
 • Partnerstwa publiczno-prywatne
Mini – wykłady ze strony trenera prowadzącego są wprowadzeniem, bądź podsumowaniem prac uczestników. Punktem wyjścia i priorytetem jest przepracowanie wiedzy teoretycznej, aby w sposób łatwy i bezproblemowy wiedza wykorzystywana była w realiach zawodowych.

Mini – wykłady
Ćwiczenia
Case study
Dyskusje moderowane przez trenera
Praca indywidualna, w parach i grupach
Warsztaty z użyciem technik wizualnych

 • Uczestnicy szkolenia zapoznają się z możliwościami pozyskania dotacji w nowej perspektywie 2014-2020, będą wiedzieli jaką dokumentację i kiedy należy przygotować.
 • Każdy uczestnik szkolenia będzie miał możliwość skorzystania z bezpłatnej konsultacji (1 godz.) z naszym ekspertem (w umówionym terminie po szkoleniu).
UWAGA: INSTYTUCJE POŚREDNICZĄCE OPUBLIKOWAŁY HARMONOGRAMY NABORU WNIOSKÓW NA 2016 R
Warszawa 30.05.2016
Wrocław 31.05.2016
Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 390 zł.
Przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób z jednej instytucji przewidziany rabat w wysokości 10%.

NASI EKSPERCI:

Ilona Książek, tel. 510 160 090, email: i.ksiazek@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Miasto i termin szkolenia:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF