Podziały i rozgraniczenia nieruchomości

  • omówienie najważniejszych zagadnień związanych z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi rozgraniczania i podziału nieruchomości
  • zapoznanie uczestników szkolenia z definicją pojęcia rozgraniczenia nieruchomości,przy uwzględnieniu jego celu i zakresu oraz przedmiotu rozgraniczenia
  • przedstawienie problematyki dotyczącej postępowania administracyjnego w sprawie podziału i rozgraniczenia nieruchomości
Szkolenie skierowane jest głównie do do pracowników administracji publicznej, pracowników urzędów miast i gmin – wydziałów zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, geodetów, rzeczoznawców majątkowych, zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami.
1. Sytuacja w Polsce dotycząca granic nieruchomości.
2. Pojęcie granicy ustalonej wg stanu prawnego.
3. Rozgraniczanie nieruchomości w trybie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
4. Rozgraniczanie gruntów pokrytych wodami powierzchniowym.
5. Podziały nieruchomości.
6. Wznawianie znaków granicznych oraz wyznaczanie punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów.
7. Dokumenty wymagane lub pomocne w procesie podziału nieruchomości niezabudowanych

Warszawa 03.10.2017

Dodatkowe terminy i lokalizacje do ustalenia z koordynatorem szkolenia

550 zł/os

Przy zgłoszeniu 2 osób lub więcej przewidziane rabaty.

NASI EKSPERCI:

Marta Cwalińska – 506 009 012, e-mail: m.cwalinska@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Miasto i terminy:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF
2017-06-07T11:32:04+00:00 Dla Administracji|