Pomoc publiczna i pomoc de minimis w latach 2014-2020

jest zapoznanie uczestników z istotą pomocy publicznej oraz zasadami jej udzielania i dokumentowania na gruncie przepisów prawa polskiego i UE w nowym okresie programowania na lata 2014-2020. Poruszone zostaną również różnice między istniejącymi a nowymi zasadami udzielania pomocy.
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników instytucji zaangażowanych w realizację programów finansowanych ze środków UE, podmiotów udzielających pomocy publicznej oraz beneficjentów pomocy publicznej.
 1. Pojęcie pomocy publicznej
 2. Test pomocy publicznej
 3. Dopuszczalność pomocy publicznej
 4. Definicja przedsiębiorcy
 5. Procedura akceptacji i monitoringu udzielania pomocy publicznej
 6. Występowanie pomocy publicznej w wybranych typach projektów w świetle nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014
 7. Pomoc de minimis w świetle nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej WE nr 1407/2013
 8. Prenotyfikacja
 9. Uproszczona procedura notyfikacji
 10. Postępowanie notyfikacyjne
 11. Sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej lub informacji o jej nieudzieleniu z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP
 12. Zwrot pomocy publicznej
Warszawa 11.09.2017
Kraków 13.09.2017
Wrocław 15.09.2017
Poznań 19.09.2017
Gdańsk 21.09.2017
Cena: 589 zł netto

Przy zgłoszeniu 2 osób lub więcej przewidziane rabaty.

W cenie: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu, przerwy kawowe i lunch. Cena nie obejmuje kosztów noclegu i parkingu.

Dodatkowe terminy i lokalizacje do ustalenia z koordynatorem szkolenia.

NASI EKSPERCI:

Ilona Książek, tel. 510 160 090, email: i.ksiazek@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Terminy:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy (PDF)
2017-06-29T10:02:25+00:00 Fundusze Europejskie 2014-2020|