Praca socjalna z rodziną z problemem alkoholowym

Poszerzenie wiedzy z zakresu uzależnień i pracy z osobami uzależnionymi

Pracownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Ośrodków Pomocy Rodzinie, Urzędy Miast i Gmin.

Program szkolenia:

 1. Interpersonalna charakterystyka uzależnienia
 • Alkoholizm jako problem społeczny
 • Specyfika działania alkoholu
 • Prawo wobec osób uzależnionych
 • Mechanizmy uzależnienia
 1. Metody pracy socjalnej z uwzględnieniem działań profilaktycznych z osobami uzależnionymi i ich rodzinami
 • Wykorzystanie metod pracy socjalnej w profilaktyce uzależnień
 • Diagnoza sytuacji osoby uzależnionej i jej rodziny
 • Praca socjalna z osoba uzależnioną i jej rodziną
 • Terapia osób uzależnionych i ich rodzin
 • Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem
 1. Instytucje terapii i wsparcia społecznego dla osób uzależnionych i ich rodzin
 • Międzyinstytucjonalny system współpracy oraz wsparcia społecznego uzależnionych i ich rodzin
 • Organizacja systemu wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin
 • Instytucje i służby społeczne współdziałające w dziedzinie uzależnień

Terminy i lokalizacje do ustalenia z koordynatorem szkolenia.

340 zł netto za osobę
(8h szkoleniowych)

Koszt szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu, przerwy kawowe.

NASI EKSPERCI:

Marta Cwalińska – 506 009 012, e-mail: m.cwalinska@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF
2017-10-23T15:23:53+00:00 Pomoc Społeczna|