Praca zespołów interdyscyplinarnych

Zapoznanie się z zasadami, celami i metodami pracy zespołów interdyscyplinarnych. Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową. Uczestnicy będą mieli okazję pracować w oparciu o materiały własne, dzięki czemu przekazywana wiedza będzie dopasowana do potrzeb uczestników a wiedza wyniesiona z zajęć  będzie mogła być wykorzystana w praktyce.

Pracownicy pomocy społecznej, psychologowie, członkowie zespołów interdyscyplinarnych (policja, w gminach również pracownicy szkół).

Uczestnicy szkolenia zdobędą lub pogłębią wiedzę w następujących obszarach:

  • Cel pracy gminnych zespołów interdyscyplinarnych.
  • Tworzenie lokalnej polityki i strategii przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  • Najczęściej występujące trudności w tworzeniu lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.( trudności subiektywne i obiektywne).
  • Grupa robocza jako szczególne narzędzie do pracy z problem przemocy w rodzinie
  • Wypracowywanie planów pomocy rodzinom doświadczającym przemocy w oparciu o materiał wniesiony przez uczestników szkolenia.
  • Zasady motywowania ofiary przemocy do podjęcia zmiany sytuacji
  • Zasady motywowania sprawcy przemocy do podjęcia działań korekcyjnych
  • Dziecko ofiara/ świadek przemocy w rodzinie – przeżywane trudności, specyficzne potrzeby

Terminy i lokalizacje do ustalenia z koordynatorem szkolenia.

330 zł netto / osoba

Szkolenia dofinansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób z jednej instytucji – rabat 10%

Koszt szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu, przerwy kawowe.

*- Szkolenia dofinansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT.

NASI EKSPERCI:

Marta Cwalińska – 506 009 012, e-mail: m.cwalinska@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF
2017-10-24T06:31:15+00:00 Pomoc Społeczna|