Pracownik socjalny jako interwent kryzysowy

 • Nabycie umiejętności budowania dobrej relacji z klientami przeżywającymi trudne sytuacje,
 • Optymalizacja komunikacji z klientami,
 • Nabycie umiejętności sztuki motywowania klientów do podejmowania zmian życiowych,
 • Metody radzenie sobie z sytuacją konfliktów z klientem,
 • Wypracowanie negocjacyjnego stylu budowania celów rozwojowych klienta i jego rodziny,
 • Sposoby radzenia sobie z własnymi trudnościami emocjonalnymi w pracy z klientem.

Wszyscy pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, a w szczególności pracownicy socjalni.

DZIEŃ I

 1. Sztuka prowadzenia rozmowy
  • Rodzaje relacji z klientem
  • Budowanie kontaktu z klientem
  • Umiejętność zadawania pytań
  • Bariery komunikacji
 2. Techniki właściwej komunikacji (Komunikat typu JA, Komunikat typu FUO, parafraza, odzwierciedlenie, klaryfikacja)
 3. Motywowanie klienta do zmiany
 4. Sytuacja konfliktowa w relacji z klientem
 5. Poznanie technik i narzędzi dialogu motywującego

DZIEŃ II

 1. TSR – terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniach
  • Poznanie technik i narzędzi terapii krótkoterminowej pomocnej w procesie motywowania klienta do zmiany
 2. Planowanie pracy z klientem
  • Formułowanie celów
  • Dążenie do osiągania celów
  • Metody pracy przy planowaniu pozytywnej wizji przyszłości
 3. Stres i wypalenie zawodowe w pracy pracownika socjalnego

DZIEŃ III

 1. Interwencja, a pomaganie
  • Różnice między interwencją, a pomaganiem
  • Interwencja instytucjonalna – kryzys w rodzinie
 2. Interwencja kryzysowa
  • Pracownik socjalny jako interwent
  • Metoda interwencji kryzysowej
 3. Formularze „Niebieskiej Karty” w praktyce.
 4. Budowanie indywidualnych programów pomocy rodzinie
 5. Konferencja grupy rodzinnej
  • Metoda KGR w pracy z rodziną w kryzysie
  • Superwizja pracy socjalnej
  • Podejścia
  • Rodzaje

Szkolenie ma charakter warsztatowy, z wykorzystaniem następujących metod:

 • wykład konwersacyjny
 • praca warsztatowa, w tym: ćwiczenia indywidualne i praca w grupie
 • superwizja – praca na własnych doświadczeniach
 • dyskusja – wymiana doświadczeń
 • techniki relaksacji z wykorzystaniem płyt CD

Przyjęta metodyka zajęć uwzględnia zapotrzebowanie uczestników szkolenia na pozyskiwanie wiedzy, jak również umożliwia zwiększanie kompetencji psychospołecznych związanych ze zdolnością do problematyzowania zagadnień szkoleniowych, tym samy przyczynia się do rozwoju umiejętności prowadzenia refleksyjnej praktyki.

3 dni szkoleniowe – 24 godziny dydaktyczne

Terminy i lokalizacje do ustalenia z koordynatorem szkolenia.

590 zł netto/os.

Szkolenia dofinansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT
Przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób z jednej instytucji – rabat 10%
Koszt szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu kursu, przerwy kawowe.

NASI EKSPERCI:

Marta Cwalińska – 506 009 012, e-mail: m.cwalinska@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF
2017-10-24T06:44:46+00:00 Pomoc Społeczna|