Prawo pracy 2017

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów kodeksu pracy, jak również zagadnień budzących rozbieżności interpretacyjne. Ponadto w ramach szkolenia omówione zostaną kluczowe zmiany w prawie pracy oraz problemy wynikające ze stosowania przepisów kodeksu pracy i jego aktów wykonawczych.

Pracownicy działów kadr i płac, przedsiębiorcy samodzielnie rozliczający współpracowników oraz wszyscy, których interesują zagadnienia dotyczące prawa pracy i jego codziennego stosowania.

Program:
1. Umowa o pracę na okres próbny – przed zmianami i po zmianach.
2. Umowa o pracę na czas określony – przed zmianami i po zmianach.
.    Maksymalny okres trwania,
.    Limit umów o pracę na czas określony,
.    Skutki porozumienia wydłużającego okres trwania umowy,
przekroczenia limitu ilościowego i czasowego,
.    Zasady wypowiedzenia.
3. Obowiązki informacyjne wobec Państwowej Inspekcji Pracy.
4. Umowa o pracę na zastępstwo – przed zmianami i po zmianach.
5. Zasady stosowania przepisów przejściowych.
6. Zmiany w urlopach rodzicielskich:
.    Wniosek o urlop,
.    Rezygnacja z urlopu,
.    Termin wykorzystania urlopu,
.    Dzielenie urlopu na części.
7. Zmiany w urlopach macierzyńskich w przypadku adopcji.
8. Zmiany w urlopach ojcowskich.
9. Zmiany w urlopach wychowawczych.
10. Zmiany przepisów dotyczących opieki nad dzieckiem do 14 roku życia.

Warszawa 02.10.2017

Cena: 350 zł/os.

NASI EKSPERCI:

Ilona Książek, tel. 510 160 090, email: i.ksiazek@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Termin:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF
2017-09-12T11:02:25+00:00 Dla Administracji, Prawo i Finanse|