Prezentacja psychologicznych technik rekrutacyjnych

W ramach zajęć zostaną zaprezentowane podstawowe techniki rekrutacyjne, w tym specjalny moduł szkolenia przeznaczono na prezentacje technik sprawdzających poszczególne kompetencje pracownicze oraz kompetencje kierownicze.

Uczestnicy w ramach samobadania zapoznają się z testami psychologicznymi oraz ze specyfiką rozmowy kompetencyjnej, poznają wady i zalety każdej z metod, tak by skutecznie dostosować proces rekrutacji do indywidualnej specyfiki organizacji.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób prowadzących oraz nadzorujących procesy naboru i rekrutacji. Motywem szkolenia jest zapoznanie z technikami rekrutacji oraz stosowanymi testami psychologicznymi w formie warsztatowej z wykorzystaniem możliwości samobadania.
Moduł 1

 • Prezentacja podstawowych kompetencji kierowniczych, analiza ich specyfiki pod kątem potrzeb konkretnej organizacji oraz pod kątem szczebla kierowniczego.
 • Projektowanie procesu oceny kompetencji kierowniczych w zależności od potrzeb organizacji. Wersja minimum i wersja maximum.
 • Analiza wymagań jakie powinny spełniać osoby oceniające kompetencje kierownicze.

Moduł 2

 • Prezentacja testów psychometrycznych stosowanych w diagnozie kompetencji kierowniczych (NEO – PI – R, FCZKT, CISS, INTE). Szczegółowe omówienie sposobu ich analizy i danych jakie można uzyskać. Możliwość realizacji wybranych testów przez uczestników szkolenia.
 • Prezentacja testów biznesowych. Omówienie różnicy między testami biznesowymi i testami psychometrycznym.
 • Omówienie możliwości przygotowania autorskich testów dostosowanych do potrzeb konkretnej organizacji. Analiza przykładowego testu zdań niedokończonych.
 • Omówienie wartości testów na inteligencję w kontekście diagnozy kompetencji kierowniczych. Realizacja przykładowych modułów testu Wechslera.

Moduł 3

 • Analiza specyfiki rozmowy kompetencyjnej.
 • Omówienie przykładowych metod sprawdzania wiedzy i doświadczeń – przykładowe pytania.
 • Analiza czterech poziomów komunikatu – jakich informacji o sobie udziela kandydat w sposób nieświadomy, zarówno na poziomie werbalnym jak i niewerbalnym.
 • Przykładowe pytania sprawdzające postawę i wartości kandydata.

Moduł 4

 • Próbki pracy i Assesment Centre jako zaawansowana metoda sprawdzania kompetencji kierowniczych.
 • Krótka prezentacja metod niestandardowych – testy projekcyjne (TAT, Test Drzewa)
Warszawa 27-28.02.2017
Warszawa 5-6.06.2017

Dodatkowe terminy i lokalizacje do ustalenia z koordynatorem szkolenia

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe – 16 godzin dydaktycznych
Cena: 690 zł netto od osoby
Przy zgłoszeniu 2 osób lub więcej przewidziane rabaty.
W cenie: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu, przerwy kawowe i lunch. Cena nie obejmuje kosztów noclegu i parkingu.

NASI EKSPERCI:

Marta Cwalińska – 506 009 012, e-mail: m.cwalinska@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Termin:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy (PDF)
2017-02-19T13:53:47+00:00 Kadry HR ZZL|