Procedura odwoławcza i negocjacje projektów w nowej perspektywie finansowania UE 2014-2020

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu przygotowania protestów, odwołań od decyzji w sprawie oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie, przygotowanie się do negocjacji zmian w złożonych projektach będących w trakcie oceny merytorycznej
pracownicy wnioskodawców, których projekty zostały odrzucone i/lub skierowane do negocjacji.
 • Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020;
 • Podstawowe zasady prawa w zakresie wyboru projektów;
 • Rozstrzygnięcie konkursów i wybór projektów do dofinansowania;
 • Procedura odwoławcza:
  • Pouczenie o możliwości wniesienia protestu;
  • Zakres procedury odwoławczej;
  • Sposób złożenia protestu;
  • Zakres protestu;
  • Pozostawienie protestu bez rozpatrzenia – przypadki;
  • Rozpatrzenie protestu przez IP.
 • Najważniejsze elementy protestu;
 • Sposób prezentacji argumentów w proteście;
 • Przykładowe zapisy w protestach Negocjacje w ramach konkursowe wyboru projektów EFS;
 • Droga sądowa:
  • Skierowanie skargi do sądu administracyjnego;
  • Wniesienie skargi kasacyjnej
 • Negocjacje:
Mini – wykłady ze strony trenera prowadzącego są wprowadzeniem, bądź podsumowaniem prac uczestników. Punktem wyjścia i priorytetem jest przepracowanie wiedzy teoretycznej, aby w sposób łatwy i bezproblemowy wiedza wykorzystywana była w realiach zawodowych.
Mini – wykłady
Ćwiczenia
Case study
Dyskusje moderowane przez trenera
Praca indywidualna, w parach i grupach
Warsztaty z użyciem technik wizualnych
 • Uczestnicy szkolenia zapoznają się z możliwościami pozyskania dotacji w nowej perspektywie 2014-2020, będą wiedzieli jaką dokumentację i kiedy należy przygotować.
 • Każdy uczestnik szkolenia będzie miał możliwość skorzystania z bezpłatnej konsultacji (1 godz.) z naszym ekspertem (w umówionym terminie po szkoleniu).
Warszawa 10.02.2017
Warszawa 20.04.2017
Warszawa 20.06.2017
Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 490 zł.
Przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób z jednej instytucji przewidziany rabat w wysokości 10%.

NASI EKSPERCI:

Ilona Książek, tel. 510 160 090, email: i.ksiazek@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Miasto i termin szkolenia:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF
2016-12-16T10:46:08+00:00 Fundusze Europejskie 2014-2020|