Projekt „Zmiana przez wymianę międzykulturową” 2016-10-14T20:30:29+00:00

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy realizację projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Zmiana przez wymianę międzykulturową” POWR.04.02.00-00-0273/15, w ramach programów mobilności ponadnarodowej.

Projekt kierowany jest do młodzieży zaliczanej do grupy NEET. W projekcie udział weźmie 55 osób. Każdy z uczestników skorzysta z bogatej, zindywidualizowanej i dostosowanej do jego potrzeb i możliwości oferty wsparcia.

Główny cel projektu to realizacja przez każdego z uczestników indywidualnej strategii rozwoju celem integracji z rynkiem pracy i / lub edukacji

Projekt realizowany będzie w 4 kolejnych fazach. Udział w każdej z tych faz jest obowiązkowy dla każdego uczestnika projektu.

Faza 1 – czyli rekrutacja trwa 2 miesiące i prowadzona jest przez Partnerów Krajowych. Każdy z Partnerów z rekrutuje grupę 11 osób.
Faza 2 – czyli przygotowanie w kraju trwa kolejne 2 miesiące i obejmuje: przygotowanie psychologiczne, językowe, kulturowe oraz zawodowe do wyjazdu na staże zawodowe w Portugalii. Zajęcia prowadzone są w grupach 11 – osobowych oraz indywidualnie.

Harmonogramy wsparcia do pobrania w PDF:

MGOPS Pisz – Grupa P3 | GOPS Ostrów Maz. Grupa O3 | MOPS Orzysz Grupa P2 | MGOPS Pisz Grupa P1 | ZS nr 1 Ostrów Maz. Grupa O2 | MOPS Ostrów Maz. Grupa O1

Faza 3 – czyli staże zawodowe w Portugalii trwa 70 dni i obejmuje: staże zawodowe w zawodach: kelner albo pokojowy, workcamp, kurs języka angielskiego oraz program kulturalny.

MGOPS Pisz – Grupa P3 | GOPS Ostrów Maz. Grupa O3 | MOPS Orzysz Grupa P2 | MGOPS Pisz Grupa P1 | ZS nr 1 Ostrów Maz. Grupa O2 | MOPS Ostrów Maz. Grupa O1

Faza 4 – czyli wsparcie po powrocie do kraju trwa 2 miesiące i obejmuje: warsztaty i wymianę doświadczeń ze społecznością lokalną w miejscu zamieszkania, wizytę w spółdzielni socjalnej, workcamp dla społeczności lokalnej w miejscu zamieszkania oraz staże zawodowe i jobcoaching.

MGOPS Pisz – Grupa P3 | GOPS Ostrów Maz. Grupa O3 | MOPS Orzysz Grupa P2 | MGOPS Pisz Grupa P1 | ZS nr 1 Ostrów Maz. Grupa O2 | MOPS Ostrów Maz. Grupa O1

Przez cały okres udziału w projekcie uczestnicy są pod opieką mentora polskiego, oraz podczas pobytu za granicą także mentora portugalskiego.

Partnerzy krajowi:

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej
  • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu
  • Zespół Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej

Partner portugalski

  • Associação Intercultural Amigos da Mobilidade; Barcelos
Zgłoszenia do projektu przyjmują Partnerzy Krajowi