Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność w świetle projektowanych zmian na 2017 r.

Omówienie regulacji dotyczącej przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w świetle zmian od dnia 1 stycznia 2017 r. Tematyka szkolenia obejmuje zasady i tryb dokonywania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego według zasad mających obowiązywać od dnia 1 stycznia 2017r.

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oraz starostw powiatowych

I. Instytucja prawa użytkowania wieczystego.
II. Regulacja dotychczasowa przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność, wg przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy; ogólne omówienie. Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015 r. K 29/13.
III. Przekształcenie współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów od 2017 r. – w świetle projektu ustawy z dnia 11 sierpnia 2016 r.

 1. Podmioty uprawnione do żądania przekształcenia udziału w prawie użytkowania wieczystego w udział w prawie własności gruntu.
 2. Pojęcie gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
 3. Zaświadczenie o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntu we współwłasność tego gruntu jako podstawa ujawnienia współwłasności gruntu w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków. Tryb wydania zaświadczenia – z urzędu, na wniosek. Skuteczność doręczenia zaświadczenia.
 4. Opłata przekształceniowa.
  • Sposób naliczenia opłaty.
  • Termin uiszczenia opłaty. Wniosek o przesunięcie terminu uiszczenia opłaty.
  • Waloryzacja opłaty
  • Bonifikaty od opłaty
  • Zbycie własności lokalu, z którym związany jest udział we własności gruntu, przed końcem okresu uiszczania opłaty przekształceniowej – konsekwencje prawne.
 5. Nieodpłatne przekształcenie współużytkowania wieczystego gruntu we współwłasność. podmioty uprawnione.
 6. Tryb postępowania w razie wejścia w życie projektowanej ustawy w toku aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
 7. Tryb postępowania w sprawie przekształcenia udziału w użytkowaniu wieczystym w udział we własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, wszczęte na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości i niezakończone przed dniem wejścia w życie projektowanych przepisów.
 8. Projektowane zmiany w ustawach: w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

IV. Dyskusja.

Warszawa 26.06.2017
Wrocław 27.06.2017

429 zł netto/osoba

Koszt szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu, przerwy kawowe i lunch.

NASI EKSPERCI:

Marta Cwalińska – 506 009 012, e-mail: m.cwalinska@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Miasto i terminy:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF
2017-04-24T11:44:56+00:00 Prawo i Finanse|