Regulamin
  1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest rejestracja „on-line” za pomocą elektronicznego formularza lub przesłanie wypełnionego i podpisanego zgłoszenia (PDF) e-mailem na adres biuro@global.waw.pl lub faxem na numer (022) 333 74 28, oraz dokonanie opłaty za szkolenie na na rachunek Global TC Sp. z o.o (GTC). : 98 1090 1753 0000 0001 3355 8211.
  2. Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia potwierdzimy przyjęcie zgłoszenia oraz wpłaty.
  3. Do każdej dokonanej wpłaty wystawiana jest faktura VAT
  4. Płatność po szkoleniu lub w ratach jest możliwa wyłącznie po pisemnym uzgodnieniu z GTC
  5. W wypadku finansowania szkolenia w co najmniej w 70% ze środków publicznych możliwe jest wystawienie faktury VAT w kwocie netto. O takiej możliwości uczestnik powinien poinformować w momencie zgłaszania.
  6. Wycofanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej, nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem szkolenia. Po upływie tego terminu wpłaty nie będą zwracane
  7. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika.
  8. W wypadku odwołania szkolenia z winy GTC, wpłata zostaje zwrócona w całości.
  9. GTC zastrzega sobie prawo do zmiany terminów lub prowadzących, w wypadku zdarzeń losowych niezależnych od organizatora.

Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnia firmę GTC do wystawienia faktury VAT. Faktura zostanie wręczona uczestnikom w dniu szkolenia lub wysłana pocztą.

 

Kontakt z konsultantem
Możesz się z nami skontaktować
zamawiając rozmowę za pomocą poniższego formularza.

Dziękujemy! Nasz konsultant niebawem do Ciebie oddzwoni.

Wystąpił błąd, prosimy spróbować ponownie później.