Sławomir Gadomski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada również dyplom ukończenia studiów MBA Europejskiej Akademii Umiejętności Menedżerskich Szkoły Głównej Handlowej. Specjalista w zakresie funduszy europejskich. Zrealizował kilkadziesiąt projektów doradczych (studiów wykonalności, biznes planów) dla podmiotów publicznych oraz prywatnych w ramach pozyskiwania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej (POIŚ, POIG, Regionalne Programy Operacyjne) oraz MF EOG/NMF. Posiada praktyczną i teoretyczną wiedzę z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej poparta ponad ośmioletnim doświadczeniem w prowadzeniu własnej firmy.

2015-03-17T12:46:45+00:00 Wykładowcy|