Stres – zarządzanie stresem oraz sposoby radzenia sobie ze stresem. Trening

Motyw szkolenia to opanowanie skutecznych technik radzenia sobie ze stresem przez opanowanie umiejętności identyfikacji czynników stresogennych, rozpoznawania objawów i stworzenie strategii przeciwdziałania sytuacjom stresującym
Menedżerowie, kadra kierownicza, zespoły pracownicze
Zagadnienia poruszane podczas warsztatów

Stres – stan – proces – reakcja

 • stres jako bodziec , jako reakcja na przykry bodziec, jako dynamiczna relacja i proces
 • mechanizm stresu
 • hormony stresu
 • efekty fizjologiczne i ich wpływ na codzienne funkcjonowanie i procesy decyzyjne

Przyczyny

 • analiza przyczyn stresu indywidualnego
 • różnice osobowościowe i temperamentalne a odporność i reakcja na stres

Stres w sytuacji zawodowej

 • źródła stresu w sytuacji zawodowej
 • czas i organizacja pracy
 • komunikacja w organizacji
 • zmiany jako źródło stresu
 • konflikty w zespole
 • kultura organizacyjna a zarządzanie stresem

Sposoby radzenia sobie ze stresem

 • techniki relaksacyjne
 • ćwiczenia oddechowe
 • wizualizacje
 • trening Jacobsona
 • trening autogenny,
 • techniki mindfulnes
 • ćwiczenia z zakresu kinezjologii ukierunkowane na wzmocnienie koncentracji

Indywidualny plan działania

opracowanie indywidualnego planu działania

Terminy i lokalizacje do ustalenia z koordynatorem szkolenia.

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe – 16 godzin dydaktycznych
Cena: 690 zł netto od osoby
Przy zgłoszeniu 2 osób lub więcej przewidziane rabaty.
W cenie: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu, przerwy kawowe i lunch. Cena nie obejmuje kosztów noclegu i parkingu.

NASI EKSPERCI:

Marta Cwalińska – 506 009 012, e-mail: m.cwalinska@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF
2017-10-23T15:06:10+00:00 Rozwój osobisty|