Studium wykonalności dla projektów UE – warsztaty

jest wprowadzenie uczestników do tematyki studium wykonalności, jego opracowania dla projektów w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz przedstawienie uwarunkowań procesu tworzenia i oceny dokumentu będącego elementem wniosku o dofinansowanie projektu z  dotacji europejskich zgodnie z wymaganiami instytucji wdrażających i zarządzających.
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji samorządowej na każdym szczeblu, którzy w swojej pracy będą stykać się z wnioskami o dotacje europejskie.
 1. Zasady konstruowania studium wykonalności
  • Funkcje, cele i logika Studium Wykonalności
  • Ogólne zasady przygotowania projektu
  • Przedstawienie podstawowej struktury studium wykonalności i omówienie kluczowych punktów
 2. Przygotowanie dokumentacji projektowej
  • Praca warsztatowa nad przygotowaniem wybranych elementów Studium
  • Logika interwencji – matryca logiczna
  • Analiza finansowa projektów – warsztaty
  • Analiza ekonomiczna projektów – warsztaty
 3. Metody i techniki weryfikacji studium wykonalności
  • Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu studiów wykonalności
  • Decyzja o przystąpieniu do realizacji projektu inwestycyjnego podejmowana w oparciu o informacje wynikające z analizy studium wykonalności
  • Podsumowanie i wnioski

Terminy i lokalizacje do ustalenia z koordynatorem szkolenia.

Cena: 949 zł netto.

Przy zgłoszeniu 2 osób lub więcej przewidziane rabaty.

W cenie: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu, przerwy kawowe i lunch. Cena nie obejmuje kosztów noclegu i parkingu.

Dodatkowe terminy i lokalizacje do ustalenia z koordynatorem szkolenia.

NASI EKSPERCI:

Koordynator szkolenia: Marta Cwalińska – 506 009 012, e-mail: m.cwalinska@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

formularz zgłoszeniowy (PDF)
2017-10-23T15:20:48+00:00 Fundusze Europejskie 2014-2020|