Świadczenia rodzinne – nowelizacja

Zapoznanie uczestników z regulacjami ustawy o świadczeniach rodzinnych, z uwzględnieniem najnowszych zmian legislacyjnych oraz dorobku orzecznictwa sądowo-administracyjnego z naciskiem na praktyczne zastosowanie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Pracownicy ośrodków pomocy społecznej, ośrodków pomocy rodzinie oraz każda osoba powiązana z świadczeniami rodzinnymi.

 1. Świadczenie rodzicielskie
  • Wysokość świadczeń
  • Zasady postępowania
  • Zasady przyznawania
 2. Zweryfikowane wysokości świadczeń rodzinnych i kryteriów dochodowych
 3. Zmiany w świadczeniach rodzinnych związane
  • z ustalaniem dochodu
  • zmianą wysokości przyznanych świadczeń
  • zmiany definicji ustawowych
  • nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, tzw. „złotówka za złotówkę” od 1.01.2016 r.
  • zagadnienie dochodu utraconego i uzyskanego na przykładach w kontekście zmian legislacyjnych
 4. Inne planowane zmiany w świadczeniach rodzinnych
 5. porównanie przesłanek przyznania świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego:
  • kwestia obowiązku alimentacyjnego
  • kryterium dochodowego
  • rezygnacji z zatrudnienia przez opiekuna
  • rezygnacji z prowadzenia gospodarstwa rolnego
 6. Analiza porównawcza zasiłku dla opiekuna, świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego
 7. Rezygnacja ze świadczeń emerytalno-rentowych na rzecz świadczeń opiekuńczych
 8. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opiekunów osób niepełnosprawnych

Terminy i lokalizacje do ustalenia z koordynatorem szkolenia.

330 zł netto* / osoba

Przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób z jednej instytucji – rabat 10%

Koszt szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu, przerwy kawowe.

*- Szkolenia dofinansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT.

NASI EKSPERCI:

Marta Cwalińska – 506 009 012, e-mail: m.cwalinska@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF
2017-10-24T06:29:42+00:00 Pomoc Społeczna|