Świadczenia wychowawcze – rodzina 500 plus

Zapoznanie uczestników z procedurą przyznawania – wraz z omówieniem najnowszego orzecznictwa sadowo-administracyjnego oraz najczęściej popełnianych błędów przy przyznawaniu świadczenia 500 plus z uwzględnieniem zmian w kpa od czerwca 2017 r.

Pracownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Ośrodków Pomocy Rodzinie, Urzędy Miast i Gmin.

 1. Rozpatrywanie wniosków (w sytuacji złożenia wniosku elektronicznego, wniosku przez bank, poprawionego wniosku, wniosku wielokrotnie złożonego, wniosku w sytuacji pierwszeństwa i zbiegu praw)
 2. Wnioski złożone przez opiekunów prawnych, nieletnich oraz opiekunów dzieci w postępowania zabezpieczających – wady kwalifikacji wniosku , oceny reprezentacji strony a oceny statusu wnioskodawcy.
 3. Uzupełnianie wniosku – błędy wezwań organu oraz błędy przeprowadzanego postępowania administracyjnego.
 4. Ocena właściwości miejscowej.
 5. Ocena składu rodziny – najczęściej spotykane uchybienia –ocena zamieszkiwania rodziców i dzieci, samotnego wychowywania dziecka, utrzymywania dziecka.
 6. Opieka naprzemienna – konieczność stosowania najnowszego orzecznictwa.
 7. Przeprowadzanie wywiadu środowiskowego na etapie rozpatrywania wniosku – błędy zawiadomień i oceny stanu faktycznego.
 8. Obliczanie dochodu rodziny –nieprawidłowa kwalifikacja składników dochodu, utraty i uzyskania dochodu, kosztów uzyskania dochodu, odliczenia składek zdrowotnych i społecznych.
 9. Wydawanie decyzji – wyrzeczenie, decyzja częściowa , łączenie wniosków , dzielenie składu rodziny, okres przyznawanych uprawnień.
 10. Weryfikacja przyznanych świadczeń – wady prowadzonych wywiadów środowiskowych.
 11. Zamiana świadczeń finansowych na rzeczowe- tryby proceduralne.
 12. Zmiana i uchylenie decyzji o przyznanych świadczeniach – ocena momentu zmiany sytuacji rodziny , zmiana decyzji a możliwość wznowienia postępowania .
 13. Nienależnie pobrane świadczenia a treść pouczeń oraz gwarancji procesowych strony.
 14. Stosowanie procedury kpa w postępowaniach świadczeniowych z uwzględnieniem zmian w kpa od czerwca 2017 r.

Warszawa: 23.11.2017
Lublin: 26.10.2017

Cena: 350 zł/os.

NASI EKSPERCI:

Marta Cwalińska – 506 009 012, e-mail: m.cwalinska@global.waw.pl

Nazwa szkolenia:

termin i miejsce:

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Telefon (wymagane):

Adres email (wymagane):

Dane do faktury:

Proszę o wystawienie faktury pro-forma.
Szkolenie finansowane w 70% ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej przez nią działalności
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa w kursie oraz akceptuję warunki zawarte na witrynie internetowej Global TC Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, przez firmę Global TC Sp. z o.o. w celach marketingowych

Anty SPAM:

Formularz zgłoszeniowy w PDF
2017-11-14T12:29:40+00:00 Pomoc Społeczna|