Szkolenia zamknięte

„Nie ma takiego szkolenia, którego nie moglibyśmy zrobić”

Projektujemy i realizujemy szkolenia na zamówienie Klienta

W naszych programach szkoleniowych pracujemy nad zmianą i kształtowaniem umiejętności i sprawności.

Efektem wprowadzonych na tym poziomie są zmiany zachowania i środowiska.

Nie pracujemy na poziomie zmiany przekonań, systemu wartości, wizji lub misji.

Zmiany jakie mogą, ale nie muszą, zachodzić na tych poziomach to efekt przeobrażeń na płaszczyźnie miejętności, kompetencji i sprawności. To skutek długoterminowy i odroczony w czasie.

Nie dyskutujemy z Twoimi przekonaniami, z Twoim systemem wartości, z Twoją wizją i misją.
Struktura szkoleniowa

Skrócona lista zrealizowanych projektów szkoleniowych

 • Sztuka wystąpień publicznych z elementami savoir – vivre
 • Protokół dyplomatyczny w biznesie
 • Profesjonalna obsługa klienta
 • Budowanie trwałych relacji z klientem
 • Profesjonalna sekretarka – office manager
 • Skuteczna komunikacja z klientem – wybrane Techniki NLP
 • Finanse dla niefinansistów
 • Lobbing w Polsce
 • Mediacje jako forma rozwiązywania sporów
 • Motywowanie siebie i pracowników
 • Lider i przywódca
 • Zarządzanie w konflikcie
 • Zarządzanie zmianą
 • Stres – radzenie sobie ze stresem. Techniki relaksacji
 • Przywództwo i motywowanie
 • Kobieta menedżer
 • Podejmowanie decyzji w zarządzaniu
 • Prezentacje i wystąpienia publiczne
 • Wykorzystanie technik Neurolingwistycznego Programowania w zarządzaniu. Zarządzanie z mocą NLP
 • Coaching jako metoda zarządzania kadrami. Szef – coach.
 • Komunikacja intrapersonalna – jak spójnie zarządzać sobą i innymi
 • Komunikacja interpersonalna dla liderów – jak skutecznie komunikować się z innymi
 • Gra w manipulacje – jak sprawić by inni robili to, co chcemy, by robili
 • Pr i reklama z wykorzystaniem Technik Neurolingwistycznego Programowania
 • Rozmowa handlowa – jak skutecznie sprzedawać
 • Profesjonalna obsługa klienta z wykorzystaniem technik Neurolingwistycznego Programowania
 • Poczucie winy – jak nie dać sobą manipulować – mam prawo do szczęścia
 • Techniki wywierania wpływu
 • Umiejętności i skuteczność interpersonalna
 • Public speaking. Sztuka wystąpień w języku angielskim.
 • Efektywne techniki sprzedaży
 • Skuteczna sprzedaż przez Internet
 • Zdobywanie klientów przez Internet
 • Marketing internetowy
 • Poprawna polszczyzna w biurze (pisma i korespondencja)
 • Angielski dla prawników – egzaminy TOLES
 • Survival po angielsku
 • Angielski, niemiecki, rosyjski, francuski – egzaminy TELC
 • Angielski – egzaminy LCCI
 • Specjalistyczne i branżowe kursy języków obcych
 • Szkolenia integracyjne: budowanie zespołu
 • Wyjazdy integracyjne
 • Techniki wywierania wpływu i wrażenia
 • Stylizacja i wizaż
 • Trening medialny
 • Techniki samoobrony dla kobiet i dla mężczyzn

Skrócony wypis z katalogu szkoleń zamkniętych

KOMPETENCJE BIZNESOWE

 • Efektywna komunikacja w środowisku pracy
 • Trening asertywności
 • Komunikacja intrapersonalna – jak spójnie zarządzać sobą i innymi
 • Komunikacja interpersonalna dla liderów – jak skutecznie komunikować się z innymi
 • Komunikacja w zespole
 • Moderowanie spotkań
 • Umiejętności i skuteczność interpersonalna
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Gra w manipulacje – jak sprawić by inni robili to, co chcemy, by robili
 • Myślenie analityczne
 • Podejmowanie decyzji w zarządzaniu
 • Skuteczne poszukiwanie informacji w internecie
 • Prezentacje i wystąpienia publiczne
 • Retoryka i wystąpienia publiczne
 • Autoprezentacja i sztuka wywierania wrażenia i wpływu
 • Public speaking. Sztuka wystąpień w języku angielskim.
 • Techniki wywierania wpływu
 • Motywowanie siebie i pracowników
 • Kreatywność w rozwiązywaniu problemów
 • Innowacyjne techniki negocjacji i wywierania wpływu
 • Skuteczne negocjacje
 • Negocjować czy mediować ?
 • Negocjacje w zawieraniu umów
 • Mediacje jako forma rozwiązywania sporów
 • Wypalenie zawodowe – jak rozpoznać i jak zapobiegać ?
 • Stres i techniki relaksacyjne
 • Stres – radzenie sobie ze stresem. Techniki relaksacji
 • Budowanie relacji z klientem
 • Obsługa trudnego i wymagającego klienta
 • Sprzedaż i obsługa klienta
 • Ofensywne techniki sprzedaży
 • Rozmowa handlowa – jak skutecznie sprzedawać
 • Sztuka wystąpień publicznych z elementami savoir – vivre
 • Trening medialny
 • Protokół dyplomatyczny w biznesie
 • Komunikacja wewnętrzna i kultura organizacyjna
 • Transfer wiedzy – komunikacja między zespołami
 • Transfer wiedzy – intermentoring jako technika zarządzania wiedzą w organizacji
 • Trening kontroli złości
 • Poprawna polszczyzna w biurze (pisma i korespondencja)

ZARZĄDZANIE

 • Komunikacja w organizacji – zarządzanie informacją
 • Zarządzanie przez cele i wartości
 • Komunikacja interpersonalna dla liderów – jak skutecznie komunikować się z innymi
 • Lider i przywódca – kluczowe kompetencje
 • Kobieta menadżer
 • Skuteczna rozmowa z pracownikiem
 • Gra w manipulacje – jak sprawić by inni robili to, co chcemy, by robili
 • Podejmowanie decyzji w zarządzaniu
 • Retoryka i wystąpienia publiczne – charyzmatyczny przywódca
 • Autoprezentacja i sztuka wywierania wrażenia i wpływu
 • Moderowanie spotkań
 • Coaching jako metoda zarządzania kadrami. Szef – coach.
 • Coaching i mentoring jako narzędzie zarządzania
 • Techniki wywierania wpływu
 • Motywowanie jako funkcja zarządzania
 • Motywowanie siebie i pracowników
 • Przywództwo i motywowanie
 • Komunikacja wewnętrzna i kultura organizacyjna
 • Zarządzanie wiedzą i wiekiem w organizacji
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie projektem i zespołem – narzędzi skutecznego menedżera
 • Kreatywne rozwiązywanie konfliktów – zarządzanie w kryzysie i konflikcie
 • Analiza transakcyjna w zarządzaniu
 • Różnice indywidualne w zarządzaniu ludźmi
 • Transfer wiedzy – komunikacja między zespołami
 • Transfer wiedzy – intermentoring jako technika zarządzania wiedzą w organizacji
 • Mobbing – procedury antymobbingowe
 • Szkolenia integracyjne: budowanie zespołu
 • Wyjazdy integracyjne
 • Wydobywanie potencjałów kreatywnych w zespołach

KADRY HR ZZL

 • Rekrutacja – techniki rekrutacyjne
 • Rozmowa rekrutacyjna
 • Wykorzystanie testów psychometrycznych w rekrutacji
 • Diagnoza IQ e rekrutacji
 • Narzędzia ZZL
 • Opisy i wartościowanie stanowisk pracy
 • Oceny pracownicze jako narzędzie skutecznego zarządzania
 • Motywowanie jako narzędzie i funkcja zarządzania
 • Motywatory i system motywacyjny w organizacji
 • Różnice indywidualne w zarządzaniu personelem
 • Szkolenia – jak projektować, zarządzać, oceniać
 • Metody skutecznej weryfikacji efektywności szkoleń
 • Mobbing i procedury antymobbingowe
 • Nabór na wyższe stanowiska – audyt kompetencyjny

PRAWO I FINANSE

 • Finanse dla niefinansistów
 • Lobbing w Polsce
 • Ochrona danych osobowych
 • Prawo Zamówień Publicznych
 • Dyscyplina finansów publicznych
 • Pomoc publiczna
 • Studium wykonalności w projektach UE
 • Rozliczanie projektów UE
 • Wyodrębniona księgowość w projektach UE

INFORMATYKA

 • Zaawansowane funkcje excel
 • Wyszukiwanie informacji w internecie
 • Social media – wykorzystanie portali społecznościowych w PR i marketingu
 • Skuteczna sprzedaż przez Internet
 • Zdobywanie klientów przez Internet
 • Marketing internetowy

FUNDUSZE UE

 • Pomoc publiczna i pomoc de minimis w latach 2014-2020
 • Studium wykonalności dla projektów UE – warsztaty
 • Wdrażanie strategii lokalnych i regionalnych w kontekście polityki spójności UE na lata 2014-2020
 • Partnerstwo publiczno-prywatne w latach 2014-2020
 • Wskaźniki w programowaniu i monitorowaniu rozwoju polityk publicznych
 • POWER – jak pozyskać dotacje ?
 • Pozyskiwanie dotacji UE dla biznesu
 • Pozyskiwanie dotacji UE dla sektora samorządowego
 • Pozyskiwanie dotacji UE dla oświaty i pomocy społecznej

KOMPETENCJE TRENERSKIE

 • Projektowanie szkoleń
 • Badanie potrzeb szkoleniowych
 • Przygotowanie i prowadzenie szkoleń
 • Wybrane techniki pracy trenera
 • Różnice indywidualne grupie
 • Kreatywne metody i techniki pracy
 • Szkolenia indoor oraz szkolenia outdoor
 • Badanie efektywności szkoleń

ROZWÓJ OSOBISTY

 • Kompetencje interpersonalne
 • Techniki wywierania wpływu i wrażenia
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • Stres i techniki relaksacyjne
 • Konflikt i kryzys
 • Stylizacja i wizaż
 • Techniki samoobrony dla kobiet i dla mężczyzn
 • Poczucie winy – jak nie dać sobą manipulować – mam prawo do szczęścia
 • Work life balance
 • Warsztaty wychowawcze
 • Warsztaty rodzinne
2016-10-14T20:30:39+00:00 szkolenia zamknięte|