Zarządzanie zespołem produkcyjnym – jakie narzędzia, taki efekt

Celem jest wykształcenie umiejętności niezbędnych w procesie tworzenia i kierowania efektywnym zespołem produkcyjnym, zdolnym do realizacji celów firmy w obecnych warunkach i reagowania na zmiany zachodzące w otoczeniu. Menedżerowie i kierownicy oraz pracownicy działów kadr i HR w firmach produkcyjnych Trudności w zarządzaniu zespołem produkcyjnym Różnica w przygotowaniu do wykonywania zadań i [...]

2018-01-02T13:49:00+00:00 Biznes i Zarządzanie|

Gdzie kończy się konflikt a zaczyna mobbing?

Wypracowanie planu działań do wdrożenia we własnej firmie/instytucji, efektywną implementację wypracowanych rozwiązań oraz rozwój własny uczestników. Menedżerowie i kierownicy oraz pracownicy działów kadr i HR. Metody/techniki/narzędzia, stosowane podczas warsztatów: Mini wykłady – w ilości niezbędnej Ćwiczenia indywidualne, w parach, w grupie Analiza przypadków Odgrywanie scenek – sytuacje trudne w pracy Uczestników Testy, [...]

2018-01-02T13:31:54+00:00 Biznes i Zarządzanie|

Trudne sytuacje komunikacyjne

Zwiększanie efektywności działania menedżerskiego w zakresie komunikacji. Dla kierujących zespołami i pracujących w projektach i zespołach funkcyjnych. Dla wszystkich, dla których kompetencja komunikatywności i dobra współpraca są ważne. Usuwanie barier komunikacyjnych czyli jeśli mamy różnice w percepcji dostrajanie się do współrozmówcy techniki precyzowania wypowiedzi i budowy argumentów techniki odkrywania struktury komunikacyjnej partnera [...]

2018-01-02T13:14:26+00:00 Biznes i Zarządzanie|

Informacja zwrotna w trybie bieżącym

Przekazanie wiedzy i kształtowanie umiejętności związanych z przekazywaniem informacji zwrotnej na bieżąco, zapewniając dobrą współpracę. Kształtowanie kompetencji komunikatywności i zwiększanie świadomości wagi efektów dobrze i źle skonstruowanej informacji zwrotnej. Dla kierujących zespołami i pracujących w projektach i zespołach funkcyjnych. Dla wszystkich, dla których kompetencja komunikatywności i dobra współpraca są ważne Plan szkolenia: [...]

2018-01-02T13:06:08+00:00 Biznes i Zarządzanie|

Jak prowadzić rozmowę rekrutacyjną – praktyczne wskazówki

Warsztaty - szkolenie przeznaczone jest dla osób, które prowadzą procesy doboru pracowników i potrzebują usystematyzowania posiadanej wiedzy, w tym wsparcia merytorycznego przy konstruowaniu profesjonalnych kwestionariuszy do rozmowy kwalifikacyjnej. Zaleca się by w szkoleniu uczestniczyły osoby, które posiadają wiedzę merytoryczną i będą prowadzić procesy rekrutacji i selekcji w przyszłości, oraz chcą zweryfikować posiadane informacje z [...]

2018-01-02T12:49:53+00:00 Biznes i Zarządzanie|

Employer branding. Projektowanie skutecznych strategii marki pracodawcy z uwzględnieniem social media

Szkolenie w kompleksowy sposób przygotowuje uczestników do stworzenia kampanii employer brandingowej z wykorzystaniem narzędzi tradycyjnych i social media. Program obejmuje analizę sytuacji wyjściowej, określenie EVP pracodawcy, wskazanie odbiorców, narzędzi oraz stworzenie road mapy projektu employer brandingowego. Uczestnicy dowiedzą się jaką rolę w employer brandingu odgrywają ogłoszenia o pracę i zakładka kariera. Poznają tez podstawowe [...]

2017-12-19T12:19:55+00:00 Biznes i Zarządzanie|