Od administrowania do zarządzania – jak zwiększyć efektywność pracowników w instytucji publicznej

Uświadomienie uczestnikom najważniejszych funkcji efektywnego kierownika oraz tego czym różni się zarządzanie od administrowania. Omówienie najbardziej efektywnych narzędzi zarządzania stosowanych na poszczególnych etapach zarządzania tj. planowaniu, organizowaniu i delegowaniu, kierowaniu i motywowaniu, nadzorowaniu i rozliczaniu. Zapoznanie uczestników z najważniejszymi zasadami zarządzania w instytucji publicznej i roli kierownika w procesie zarządzania. Poprawienie efektywności zarządzania uczestników [...]

2017-10-25T10:41:14+00:00 Administracja|

Ocena okresowa w urzędzie – jak sprawić żeby nie była fikcją?

Przypomnienie najważniejszych zasad dot. organizowania i przeprowadzania procesu ocen okresowych pracowników. Omówienie najczęstszych błędów organizacyjnych popełnianych w procesie oceniania pracowników oraz błędów w sztuce oceniania, a także omówienie sposobów ich neutralizowania, tak by proces oceniania mógł spełnić swoje funkcje. Dostarczenie uczestnikom wiedzy nt. szczegółowych kryteriów oceny i ich stopniowania w odniesieniu do rzeczywistych zachowań [...]

2017-10-25T10:28:55+00:00 Administracja|

Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem zmian wynikających z RODO

Szkolenie ma za zadanie podnieść stan wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych zarówno w kwestii obecnie obowiązujących przepisów jak i po nowelizacji. Uczestnicy zapoznają się za obwiązującymi zasadami ochrony danych osobowych oraz projektowanymi zmianami w tym zakresie. Podczas szkolenie zostaną omówione kwestie związane z praktycznymi aspektami ochrony danych osobowych po wejściu w życie RODO. Osoby [...]

Ochrona Danych Osobowych – nowelizacja RODO

Przygotowanie osób pracujących z danymi osobowymi (gromadzenie, przetwarzanie) do zmian w prawie o ochronie danych osobowych. Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji Administratorzy Systemów Informatycznych, Pracownicy IT Audytorzy Wewnętrzni Osoby odpowiedzialne za nadzór nad bezpieczeństwem informacji i ochronę danych osobowych w organizacji Szkolenie to przygotowuje obecnych Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz osoby pracujące z danymi osobowymi [...]

Administrator Bezpieczeństwa Informacji w świetle Rozporządzenia Ogólnego RODO

Kompleksowe przygotowanie osób pracujących z danymi osobowymi (gromadzenie, przetwarzanie) do pełnienia roli Inspektora Ochrony Danych. Osoby, które ubiegają się o status Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz osoby pracujące z danymi osobowymi. Szkolenie to przygotowuje przyszłych Administratorów Bezpieczeństwa Informacji do zmian w zakresie ochrony danych osobowych, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) [...]

2017-10-23T12:18:27+00:00 Administracja|

KPA – stosowanie przepisów znowelizowanych w roku 2017

Zdobycie wiedzy nt. nowych regulacji w KPA,  które wejdą w życie od 1 czerwca 2017 r. Pracownicy i kierownicy ośrodków pomocy społecznej oraz centrów pomocy rodzinie. Cel nowelizacji Kpa określony przez ustawodawcę. Zakres wprowadzanych zmian Stosowanie dotychczasowych zasad postępowania administracyjnego w powiązaniu z nowymi zasadami wprowadzonymi nowelizacją nowa zasada rozstrzygania wątpliwości na [...]

2017-10-23T14:48:36+00:00 Administracja|

Zmiany w prawie o ochronie środowiska – oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.

Od 1 stycznia 2017 r. diametralnie zmienią się kwestie środowiskowe, które dotyczyć będą m.in. jednostek samorządu terytorialnego (administracji publicznej zajmującej się ocenami oddziaływania na środowisko), a także wnioskodawców, ubiegających się o pozyskanie środków unijnych z uwagi na nowy zakres potrzebnej dokumentacji środowiskowej. Uczestnicy szkolenie zdobędą wiedzę dotyczącą nowych wymagań,  co do zawartości dokumentów środowiskowych [...]

2017-10-23T14:43:46+00:00 Administracja|

Gospodarka odpadami – 2017

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy uczestników związanej z gospodarką odpadami w zakresie teoretycznym i praktycznym. Uczestnicy ugruntują wiedzę już posiadaną i nabędą nową oraz będą umieli zastosować przepisy prawa powszechnie obowiązujące w zakresie gospodarowania odpadami. Uregulowania prawne: przegląd podstawowych przepisów unijnych i krajowych Zakres regulacji ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach [...]

2017-06-07T11:37:42+00:00 Administracja|

Jak zwiększyć efektywność pozyskiwania i obsługi inwestora? – warsztaty dla Centrów Obsługi Inwestora

Celem zajęć szkoleniowo warsztatowych jest podniesienie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poprawy efektywności obsługi kontaktów z inwestorami, wymiana dobrych praktyk w tym w zakresie, a także wypracowanie oczekiwanych standardów prowadzonych działań (zakres: obsługi kontaktu, przygotowania i udziału w wydarzeniach targowych: wybór, obsługa, stoisko itp., oraz przygotowanie misji gospodarczej). Szkolenie umożliwi lepsze przygotowania zespołów, narzędzi marketingowych [...]

2017-10-23T14:51:53+00:00 Administracja|

Kursy TELC

to Europejskie kursy i egzaminy certyfikujące znajomość języków obcych. Egzaminy TELC są uznawane i akredytowane w wielu krajach europejskich zarówno przez uczelnie wyższe, pracodawców jak i administrację publiczną. Zostały stworzone w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Global TC jest licencjonowanym Centrum Egzaminacyjnym TELC od ponad 9 lat. Organizujemy [...]

2017-11-06T14:09:25+00:00 Administracja|

Kurs Urzędnik Mianowany 2017

Podobnie jak w latach ubiegłych, zapraszamy na Kurs Przygotowujący do Egzaminu na Urzędnika Mianowanego. W edycji 2016 proponujemy wiele nowych rozwiązań mających jeszcze bardziej pomóc naszym uczestnikom zdać egzamin i uzyskać mianowanie, są to m.in.: Facebook - www.facebook.com/global.szkolenia Szkolenia z Global Training Centre - każdego dnia nowe zagadnienie z modułu wiedzy lub umiejętności. Polub nasz [...]

2017-11-10T16:48:53+00:00 Administracja|