Fundusze UE 2014-2020 dla Oświaty

Przekazanie wiedzy na temat źródeł finansowania inwestycji i innowacji w ramach funduszy strukturalnych w okresie 2014-2020 Przedstawienie źródeł pozyskiwania informacji i pomocy w odniesieniu do konkretnych przyszłych konkursów Przekazanie uczestnikom szkoleń wiadomości niezbędnych do rozpoczęcia prac nad koncepcją projektu Przedstawiciele oświaty zainteresowani uzyskaniem dofinansowania w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Fundusze europejskie w perspektywie [...]