Fundusze UE 2014-2020 dla Pomocy Społecznej

wiedzę o źródłach finansowania inwestycji i innowacji w ramach funduszy strukturalnych w okresie 2014-2020 źródła pozyskiwania informacji i pomocy w odniesieniu do konkretnych przyszłych konkursów wiedzę konieczną do rozpoczęcia prac nad koncepcją projektu Kierownictwo i Pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, zajmujący się pozyskiwaniem i rozliczaniem funduszy z Unii Europejskiej. [...]