Indywidualny plan działania i wsparcia dla rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności budowania relacji z klientem/rodziną oraz nabycie umiejętność w zakresie tworzenia indywidualnych planów pracy z rodziną z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Pracownicy Ośrodków Pomocy Społeczne i Ośrodków Pomocy Rodzinie. Integracja grupy Przedstawienie planu szkolenia Poznanie oczekiwań uczestników szkolenia Wzajemne poznanie się Stworzenie zasad pracy w [...]

2017-08-29T07:57:31+00:00 Dla pomocy społecznej|

Fundusze UE 2014-2020 dla Pomocy Społecznej

wiedzę o źródłach finansowania inwestycji i innowacji w ramach funduszy strukturalnych w okresie 2014-2020 źródła pozyskiwania informacji i pomocy w odniesieniu do konkretnych przyszłych konkursów wiedzę konieczną do rozpoczęcia prac nad koncepcją projektu Kierownictwo i Pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, zajmujący się pozyskiwaniem i rozliczaniem funduszy z Unii Europejskiej. [...]