Partnerstwo publiczno-prywatne w latach 2014-2020

jest przybliżenie zasad partnerstwa publiczno-prywatnego, jakie będą obowiązywać w nowym okresie programowania UE oraz przedstawienie możliwości, jakie dają tego rodzaju partnerstwa obydwu stronom. Szkolenie skierowane jest do pracowników jednostek samorządowych na poziomie gmin i powiatów, które będą realizować inwestycje w partnerstwie z jednostkami niepublicznymi, tj. przedsiębiorcami. Partnerstwo publiczno-prywatne – szanse i wyzwania stojące przed [...]