Fundusze UE 2014-2020 dla JST

Przekazanie wiedzy na temat źródeł finansowania inwestycji i innowacji w ramach funduszy strukturalnych w okresie 2014-2020 Przedstawienie źródeł pozyskiwania informacji i pomocy w odniesieniu do konkretnych przyszłych konkursów Przekazanie uczestnikom szkoleń wiadomości niezbędnych do rozpoczęcia prac nad koncepcją projektu Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego zainteresowani uzyskaniem dofinansowania w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Fundusze europejskie [...]