Zamówienia publiczne po nowelizacji. Podejście praktyczne

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników praktycznych umiejętności prawidłowego prowadzenia i kontrolowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Szkolenie kierowane jest do pracowników, którzy są odpowiedzialni za prowadzenie spraw związanych z realizacją oraz kontrolą zamówień publicznych. DEFINICJE, ZAKRES STOSOWANIA USTAWY I ZASADY OGÓLNE: 1. Nowe pojęcia wprowadzone do ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. [...]

2017-06-29T10:10:46+00:00 Prawo i Finanse|