Mediacje rodzinne

Przygotowanie uczestników do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji a w szczególności umiejętności rozumienia i rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji i negocjacji. Dla kogo: - wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi metodami rozwiązywania konfliktów i sporów; - psychologów, socjologów, pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów, członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w [...]

Social media w praktyce – krok po kroku w społecznościach. Jak zacząć i wykorzystać media społecznościowe w komunikacji z klientami?

Poznanie możliwości komunikacji w ramach social media Prezentacja efektywnych narzędzi i platform do realizacji zdefiniowanych celów Sztuka skutecznej komunikacji z uwzględnieniem specyfiki medium (treść, grafika, wideo) Pomiar efektywności realizowanych akcji komunikacyjnych w społecznościach Trendy i wyzwania social media Specjaliści ds. e-marketingu i marketingu offline planujący lub rozpoczynający przygodę z komunikacją w social media [...]

2017-08-29T12:45:58+00:00 Rozwój osobisty|

SEM, czyli 100% praktyki o pozycjonowaniu, kampaniach Adwords i Google Analytics. Jak wykorzystać potencjał wyszukiwarki i mierzyć skuteczność aktywności online?

Poznanie zasad pozycjonowania serwisu w wyszukiwarkach Przedstawienie koncepcji SEM z uwzględnieniem realizacji kampanii Adwords Przybliżenie słownictwa i prezentacja narzędzi wspierające Ocena i raportowanie skuteczności działań z uwzględnieniem Google Analytics Specjaliści ds. e-marketingu, marketingu i Public Relations Osoby związane z marketingiem offline, redaktorzy i dziennikarze internetowi kierownicy i dyrektorzy nadzorujący komunikację marketingową i sprzedaż [...]

2017-08-29T12:46:39+00:00 Rozwój osobisty|

Jak zaprojektować i zoptymalizować serwis WWW

Przybliżenie specyfiki prowadzenia projektów z zakresu tworzenia WWW Przedstawienie zasad zarządzania projektami internetowymi – użyteczność (usability) i najlepsze praktyki Omówienie nowych trendów w projektowaniu WWW Prowadzenie działań e-marketingowych w ramach mobilnego Internetu, projektowanie mobilnych serwisów Omówienie koncepcji testowania i weryfikacji skuteczności projektów pod kątem sprzedaży i efektywnej komunikacji Szkolenie adresowane jest do menedżerów [...]

2017-08-29T12:47:15+00:00 Rozwój osobisty|

Szkoła motywowania. Motywowanie jako funkcja zarządzania

Program proponowanego szkolenia ma odpowiedzieć na następujące pytania: Jak zatrzymać pracowników w naszej organizacji? Jakie potrzeby pracowników musi zaspokajać ich praca? Jak zharmonizować cele pracowników z celami firmy? Jak prawidłowo rozłożyć akcenty motywacji? Dlaczego pracownicy na niższych stanowiskach także muszą mieć poczucie sukcesu? Na czym polega motywacja przez współpracę? Dlaczego warto okazywać osobiste zainteresowanie sprawami [...]

Stres – zarządzanie stresem oraz sposoby radzenia sobie ze stresem. Trening

Motyw szkolenia to opanowanie skutecznych technik radzenia sobie ze stresem przez opanowanie umiejętności identyfikacji czynników stresogennych, rozpoznawania objawów i stworzenie strategii przeciwdziałania sytuacjom stresującym Menedżerowie, kadra kierownicza, zespoły pracownicze Zagadnienia poruszane podczas warsztatów Stres - stan - proces - reakcja stres jako bodziec , jako reakcja na przykry bodziec, jako dynamiczna relacja i proces mechanizm [...]

2017-06-07T11:06:03+00:00 Rozwój osobisty|

Efektywne kierowanie zespołem i projektem – umiejętności i narzędzia sprawnego menadżera

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom szerokiej wiedzy i umiejętności z obszaru efektywnego zarządzania zespołami, w tym w szczególności w obszarze W efekcie dwudniowe szkolenie pozwala nabyć umiejętności w obszarze: zasad kierowania i funkcjonowania efektywnych zespołów pracowniczych wykorzystania indywidualnego potencjału członków zespołu przez poznanie technik rozpoznawania ról zespołowych i indywidualnych metod motywowania rozpoznawania i rozwiązywania kryzysów [...]

Zarządzanie w kryzysie, w konflikcie i w sytuacji zmiany

Nabycie umiejętności skutecznego zarządzania w kryzysie, w sytuacji zmiany i konfliktu jako kluczowe dla skutecznego reagowania w biznesie.  „Pojęcie kryzysu w tradycyjnym rozumieniu straciło sens. Kryzys występuje zawsze, niezależnie od wskaźników makroekonomicznych – krajowych czy światowych. Wolny rynek – to stan permanentnej wojny wszystkich producentów ze wszystkimi. Jeżeli jednego dnia kładziesz się spać z poczuciem [...]

Trening kontroli złości

Nabycie nowych, alternatywnych technik radzenia sobie ze złością i agresją w sposób asertywny Każdy, kto chce nabyć nowych umiejętności radzenia sobie ze złością i agresją Jak radzić sobie z trudnymi emocjami w pracy i w życiu osobistym? Żyjemy w agresywnym społeczeństwie i przestępczość oraz agresja są coraz większym problemem społecznym. Niestety agresja jest zazwyczaj zachowaniem [...]

2016-10-14T20:30:39+00:00 Rozwój osobisty|

Ocena pracownicza jako narzędzie i funkcja zarządzania

Motyw szkolenia to opanowanie umiejętności dokonywania ocen pracownika w sposób motywujący do dalszego rozwoju. Uczestnicy szkolenia warsztatowego doskonalą wiedzę i umiejętności pozwalające dokonywać oceny okresowej i prowadzić rozmowy oceniające, w sposób motywujący do dalszego doskonalenia i rozwoju. W efekcie czego ocena staje się elementem i narzędziem systemu motywacyjnego i pozwala na skuteczne zarządzanie personelem. Warsztaty [...]

Komunikacja w zespole

,,Umiejętność komunikowania się, stała się w dzisiejszym świecie towarem, za który gotów jestem płacić więcej, niż za jakikolwiek inny” John D. Rockefeller jest dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu skutecznego porozumiewania się w sytuacjach zawodowych, gdzie sprawna komunikacja jest jednym z najważniejszych narzędzi tworzenia i podtrzymywania relacji z innymi. Ma ona bezpośrednie przełożenie [...]

2016-10-14T20:30:41+00:00 Rozwój osobisty|