Studium wykonalności dla projektów UE – warsztaty

jest wprowadzenie uczestników do tematyki studium wykonalności, jego opracowania dla projektów w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz przedstawienie uwarunkowań procesu tworzenia i oceny dokumentu będącego elementem wniosku o dofinansowanie projektu z  dotacji europejskich zgodnie z wymaganiami instytucji wdrażających i zarządzających. Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji samorządowej na każdym szczeblu, którzy w swojej pracy będą stykać [...]