„Jak wygrać przetarg”

Jest uzyskanie przez uczestników praktycznych umiejętności prawidłowego ubiegania się o udzielenie zamówienia Pracowników, którzy są odpowiedzialni za ubieganie się o udzielenie zamówienia Pojęcia Zasada udzielania zamówień Opis przedmiotu zamówienia. Ogłoszenia związane z postępowaniem. Kryteria oceny ofert Warunki udziału w postępowaniu oraz ocena ich spełniania. Przesłanki wykluczenia z postępowania. Wadium Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Jak przygotować [...]

2016-10-14T20:30:35+00:00 Szkolenia wyjazdowe|

Zarządzanie przez cele (MBO)

Przygotowanie uczestników do wdrożenia zasad Zarządzania Poprzez Cele (MBO) w organizacji, w tym w szczególności: Przygotowanie uczestników szkolenia do wyznaczania celów w swoich obszarach odpowiedzialności Nauczenie uczestników szkolenia skutecznego łączenia celów obszarowych ze strategicznymi. Nauczenie uczestników szkolenia planowania realizacji celów i określania mierników realizacji celów oraz monitorowania realizacji celów. Nauczenie uczestników szkolenia zasad monitorowania i [...]

Narzędzia ZZL w Zarządzaniu

Nabycie praktycznych umiejętności w stosowaniu podstawowych narzędzi Zarządzania Zasobami Ludzkimi w praktyce biznesowej. Szkolenie oparte na praktyce i wykorzystaniu case study Menedżerowie i kierownicy oraz pracownicy działów kadr i HR Motywem przewodnim szkoleń jest dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie: Wykorzystanie narzędzi ZZL w zarządzaniu Narzędzia i techniki rekrutacji i [...]

Narzędzia ZZL w administracji

Nabycie praktycznych umiejętności w stosowaniu podstawowych narzędzi Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Administracji Szkolenie oparte na praktyce i wykorzystaniu case study Kadra zarządzająca oraz pracownicy działów kadr i HR Motywem przewodnim szkoleń jest dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie: Wykorzystanie narzędzi ZZL w zarządzaniu Specyfika organizacji działającej w ramach administracji publicznej [...]